S návštěvou je spojena celá řada mýtů a dezinformací, na které je potřeba upozornit. Předně je to otázka prodeje místenek na mši s papežem. Místenky jsou vždy poskytovány zásadně bezplatně a je jich dostatek v Brně i Boleslavi. Mší se může zúčastnit každý a to i bez předem registrované místenky. Tu si je možné vyzvednout i přímo před vstupem do areálů. Majitele místenek je potřeba upozornit na to, že je potřeba dodržovat časy na místenkách napsané. V opačném případě by mohli být umístěni do méně lukrativních sektorů. Mše se pochopitelně mohou účastnit také nekatolíci či nevěřící, kteří ale nemohou přistoupit ke svatému přijímání. (Liturgie ale může být považována za výjimečnou přiležitost, a tak dle dokumentu Společenství ve svátostech s křestany jiných církví mohou křesťané jiných církví eucharistii přijmout a vyjádřit tak svoji touhu po jednotě v konkrétních osobních životních situacích  - např. v případě smíšených manželství. /pozn.red./)

Program

Pokud jste se stále nerozhodli, kam na setkání s Papežem vyrazit, pak dáváme k dispozici i základní program návštěvy (podle webu Návštěva papeže):

Sobota

Praha

11:30 hodin: Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze -promluva Svatého otce

12:30 hodin: Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka - pozdrav Svatého otce

16:30 hodin: Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě

17:00 hodin: Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým sborem ve Španělském sále Pražského hradu - promluva Svatého otce

18:00 hodin: Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - promluva Svatého otce

Neděle

Brno

9:20 hodin: Přistání na letišti v Brně-Tuřanech

10:00 hodin: Mše svatá na letišti - homilie Svatého otce

Po mši: Polední modlitba Anděl Páně - promluva Svatého otce

12:45 hodin: Odlet zpět do Prahy

Praha

17:15 hodin: Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci - promluva Svatého otce

18:00 hodin: Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu - promluva Svatého otce

Pondělí

Stará Boleslav

8:50 hodin: Návštěva baziliky sv. Václava

9:45 hodin: Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti

- homilie Svatého otce

 

Po mši: Poselství Svatého otce mládeži


Praha

13:15 hodin: Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce

16:45 hodin: Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou

17:15 hodin: Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti

- promluva Svatého otce

17:45 hodin: Odlet do Říma


Kromě samotného programu by měla být součástí osobní příprava každého jednotlivce. K tomu byla vydána celá řada materiálů a publikací a uspořádán nejeden seminář. Zvláštní pozornost pak věnujte oficiálním materiálům. V nich naleznete například pastýřské listy, novénu k příjezdu, základní meditační úvahy atp. I když se čas krátí mohou být tyto zdroje přínosné. Kdo nevyužil zatím žádnou z forem přípravy, dovolím si doporučit především brožuru „Připravme se na návštěvu Svatého otce“. Návštěva bude myšlenkově odkazovat na tři božské ctnosti – víru, naději a lásku. Téma víry bude spojeno především s Prahou, naděje s Brnem a láska se Starou Boleslaví.

Pro ty z vás, kteří se běžně neúčastníte mše a (nebo) chtěli byste ji hlouběji porozumět je k dispozici také materiál shrnující základní symboly a průběh liturgie.

Základní zdroje informací

Pokud potřebujete najít nějaké informace, pak jsou pro vás nejdůležitější především oficiální stránky návštěvy, které spravuje ČBK. Pro účastníky brněnské mše jsou pak důležité stránky spravované místním biskupstvím. Na obou webech naleznete organizační pokyny, které využijí především specifické skupiny účastníků. Důležitou sekcí je pak doprava, která vám nabídne možnosti spojení. Obecně se velmi nedoporučuje cesta osobním automobilem. Dejte přednost MHD, vlaku či autobusu. V opačném případě se připravte na dopravní komplikace i dlouhou trasu, kterou budete muset urazit pěšky.

Na závěr ještě zmíníme informace týkající se především všeobecně informačního charakteru o Benediktu XVI., jehož základní životopisná data můžete nalézt na webu , stejně jako seznam jím publikovaných knih v češtině publikovaných knih v češtině.

Pokud si chce vytvořit seriózní obrázek o průběhu návštěvy, pak doporučujeme především Vatikánský rozhlas či náš magazín. V něm se vám pokusíme přinést maximálně objektivní reportáže, které by měli pokrýt návštěvu papeže i zajímavé komentáře. Aktuální zpravodajství a živé přenosy nabídnou TV Noe, ČT24 nebo Rádio Proglas.