Ve dnech 30. září až 4. října proběhl v Olomouci již 8. ročník mezinárodního festivalu duchovních filmů Film ve znamení ryby. Jeho program byl i letos bohatý a organizátoři v čele se Studiem Velehrad a Veronikou Müllerovou připravili hostům a návštěvníkům také mimořádně pestrý doprovodný program.

Letošním tématem byla Totalita v nás, tedy reflexe polistopadového dvacetiletí, ale i vzpomínky na dobu temna. V této souvislosti přijali pozvání zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů z Prahy a Ústavu pameti národa z Bratislavy. První instituce prezentovala projekt Oral history – snahu o audiovizuální zachycení vzpomínek dosud žijících pamětníků. Slovenská strana uvedla vynikající dokument Přežili jsme gulag, o násilně odvlečených občanech do sovětských lágrů v poválečném období.

Nešlo však jen o naši evropskou historii. Vynikajícím pokusem o vyrovnání se s otázkami viny a trestu byl mexický snímek Rodriga Plá s názvem Vnitřní poušť. Rozměrná freska a strhující obrazové postižení základních duchovních kategorií provinění – pokání – odpuštění byla ukotvena v historických souvislostech pronásledování křesťanů v Mexiku v první pol. 20. stol. Směle můžeme říci, že snese srovnání s nejlepšími díly Luise Bunuela, bratrů Tavianiových či Andreje Tarkovského.

Vhodným doplněním filmového programu bylo autorské čtení básníka Karla Vysloužila, který ukázkou z knihy Návrat vzpomněl na své zatčení a soud v Olomouci právě před šedesáti lety.

Své místo v programu měly také cenné dokumenty z produkce České televize, Tv Noe, Tv Lux a také ze zahraničí (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Německo). V tomto bloku nelze opomenout dokument o P. Františku Líznovi, Mons. Antonínu Huvarovi nebo zajímavé svědectví o blízké spolupracovnici papeže Jana Pavla II., polské lékařce Wandě Poltawské.

Mezi hosty festivalu se objevili režiséři Otakáro Schmidt (s dokumentem o salesiánech), Viliam Poltikovič (s filmem Romský král), Piotr Mielech (s dokumentem o sv. Editě Steinové), Krzystof Zurowski (s filmy Marta Wiecka a Žid Ishai), Wanda Rozycka – Zborowska, Sándor Mohi, András Dér (s divadelním představením Triptichon souboru Crescendo) a mnozí další. Vyvrcholením festivalu bylo setkání s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a primátorem Olomouce Martinem Novotným v kině Metropol, kde se pak uskutečnila projekce hraného polského filmu Michala Rosy Prasklina. Také tento snímek uvedl diváky do závažných morálních dilemat při odhalování pravdy o naší nedávné minulosti.

Součástí doprovodného programu byl také hudební meditativní večer Ireny a Vojtěcha Havlových.

Na závěr můžeme vyjádřit uznání pořadatelům, kterým se podařilo docílit i velmi vysoké návštěvnosti všech projekcí v Arcidiecézním muzeu i v kině Metropol.