Papež Benedikt XVI. zmírňuje schizma s půl milioném tradicionalistických anglikánů: také ženatí pastoři se nyní budou moci stát kněžími. Je to velký obrat pro muže církve, jako je například kněz z italského města Bari Nicola Lopolito, nyní anglikánský kaplan Edinburské univerzity. Před 14 lety se oženil v Neapoli a přešel k anglikánské církvi. Dnes má on a mnoho dalších otevřenou cestu k tomu, aby se vrátil k plnému společenství s Římem, napsal italský deník La Stampa.

Do katolické církve vstupuje nová realita: ženatí kněží. Přichází hlavní branou, jíž je Apoštolská konstituce schválená papežem s cílem definovat formy návratu anglikánských věřících, kněží a biskupů.

Konstituce, o níž v úterý Vatikán oficiálně informoval, předpokládá možnost vysvěcení ženatých anglikánských seminaristů na katolické kněze. Biskupské svěcení však ženatým kněžím nebude udělováno a musejí se spokojit s kněžským úřadem. "Historické a ekumenické důvody vedly k tomu, že jsou ze svěcení na biskupy vyjmuti ženatí muži, jako je tomu v katolické i pravoslavné církvi," řekl prefekt Kongregace pro nauku víry William Joseph Levada. Již ženatí anglikánští seminaristé budou moci dokončit své vzdělání a být vysvěceni na katolické kněze, avšak každý případ bude posuzován jednotlivě.

Papežský dokument načrtává linie pro současnost i budoucnost, není pouhým nápravným opatřením pro situace, které již nastaly. Také v anglofonních zemích s anglikánskými tradicemi tedy vznikne scénář podobný tomu, který je velmi rozšířený ve východní Evropě a na Blízkém východě, kde vedle katolických kněží žijících v celibátu působí ženatí katoličtí kněží východního ritu. Katolická církev vyžaduje povinný celibát pro všechny kněze latinského ritu. Nikoli však u rovněž katolických kněží patřících k jiným tradicím: například k melchitské, uniatské, ukrajinské či syrské. V Kodexu kánonů východních církví, který v roce 1982 schválil papež Jan Pavel II., je uvedena možnost přijímat ke kněžskému svěcení ženaté muže východního ritu, zároveň však je zakázáno jejich další povýšení na biskupy. Již vysvěceným kněžím je také zakázáno ženit se a zakládat rodinu.

Přítomnost ženatých kněží před oltářem byla vždy pro Vatikán nesnadno stravitelná, a to i proto, že ve sféře latinského ritu jsou ti, kdo by chtěli celibát definitivně zrušit. Aby Italská biskupská konference zabránila zmatkům a problémům mezi věřícími, požádala ženaté kněze východního ritu, aby v Itálii nevykonávali svůj úřad. Jestliže je na východě Evropy a na Blízkém východě pro katolíky zcela běžné, že mají faráře s manželkou a dětmi, není to zvykem na Západě.

Apoštolská konstituce o anglikánech nyní může změnit situaci i v západní Evropě. Nepochybně to vyvolá překvapení, diskuse, možná i nelibost. Vatikán si je toho vědom. Přijmout ženaté kněze bude pro některé lidi problém, připouští kardinál Levada. "Jde o v podstatě otázku vzdělávání. Pokud vysvětlíme, proč jsme tuto možnost poskytli, lidé to pochopí a manželský svazek bude považován za výjimku," dodal.

Oznámení Vatikánu přišlo jen krátce poté, co začíná věroučný dialog s Bratrstvem sv. Pia X. Vatikán tak ukázal, že pokud je možné nalézt společnou řeč s věřícími, kteří se od církve odštěpili po schizmatu před 500 lety, proč tedy ne s těmi katolíky, kteří se oddělili v roce 1988. Návrat anglikánů ke katolické církvi, který se děje s jistou snadností, neboť se s ní již zcela shodují ohledně podstaty a církev jim nabízí ústupky ve formě, může sloužit příkladem některým tradicionalistickým věřícím. Většina z nich je připravena přijmout podmínky nabízené Římem.