Obrana tradičních afrických rodinných hodnot, ale také škodlivé ideologie o druhu a sexualitě importované ze Západu byly hlavními tématy třítýdenní biskupské synody pro Afriku, která byla včera ukončena. Informovala o tom agentura AFP.

Hlavním úkolem církve na tomto kontinentu je podle ghanského kardinála Petera Kodwa Appiaha Turksona rehabilitace africké rodiny v její důstojnosti a poslání, neboť je ohrožena nebezpečnými ideologiemi. Jde zejména o politiku připouštějící potraty a ideologii genderu, podle níž není pohlaví určováno pouze geneticky, ale také společností a jedinec si může své pohlaví svobodně zvolit.

V závěrečném dokumentu zasedání, který byl zveřejněn v pátek, synoda vyzývá africké rodiny k bdělosti vůči škodlivým ideologiím pocházejícím ze zámoří, které Západ označuje za moderní a které propagují zejména nevládní organizace a také některé agentury OSN. Pranýřuje snahy podlomit a zničit africké hodnoty rodiny a lidského života.

Biskupové zdůraznili, že Afrika potřebuje "svaté" politiky, kteří budou bojovat s korupcí a pracovat pro společné dobro. Katolické rodiny varovali před takzvanými moderními ideologiemi a vyzvali vlády, aby je podporovaly v boji s chudobou, protože stát, který ničí rodinu, jedná proti vlastním zájmům.

Velmi tvrdá slova užila synoda vůči nadnárodním společnostem. Vyzvala je, aby přestaly se zločinným ničením životního prostředí při nenasytném využívání přírodních zdrojů. Je to krátkozraká politika, která rozněcuje války s vidinou rychlého zisku za cenu lidských životů a krve, uvedli biskupové. Vyzvali mezinárodní společenství, aby se k Africe chovalo s respektem, změnilo pravidla ekonomické hry a zahraničního dluhu.

Dokument se také zastavuje u problému pandemie AIDS v Africe. Připomíná roli církve v boji proti této chorobě. Biskupové znovu připomněli, že tento problém nebude vyřešen distribucí kondomů, ale úspěch může přinést jen čistota a věrnost.

Biskupové také hovořili o nutnosti dialogu mezi tradičními náboženstvími, především s islámem. Dialog je možný, stojí v dokumentu, ale je třeba odmítnout fanatismus, zajistit vzájemný respekt a zdůrazňovat, že náboženská svoboda je základní lidské právo a zahrnuje svobodu vlastní víru sdílet a nabízet, ale ne vnucovat.

Na synodě pod předsednictvím papeže Benedikta XVI. od 4. října denně zasedalo 250 prelátů, z toho 197 afrických biskupů, a diskutovalo o církvi v Africe, která zde má podle nich být nositelkou usmíření, spravedlnosti a míru.

Předchozí synodu k Africe uspořádal v roce 1994 papež Jan Pavel II. Na tomto kontinentu žilo v roce 2007 146 milionů katolíků a církevní kruhy nevylučují, že by z lůna Afriky mohl vzejít někdy v budoucnu i papež.

Foto: Arcibiskup John Olorunfemi Onaiyekan (Nigérie), hovoří na tiskové konferenci při prezentaci poselství biskupské synody pro Afriku 23. října (CNS/Paul Haring)