Jeptiška, která se dostala na českou papírovou padesátikorunu. Byla v klášteře, ale musela se vdávat. Tak vidí podle ankety společnosti Commservis.com na středních školách dnešní mládež českou šlechtičnu a řeholnici Anežku Českou. Její svatořečení si česká veřejnost připomene ve čtvrtek 12. listopadu 2009 v brněnské katedrále na Petrově. Anketa mezi studenty na toto téma ukázala, že o patronce listopadových událostí roku 1989 toho mladí lidé příliš nevědí.

„Dnešní středoškoláci sametovou revoluci nezažili a souvislosti listopadových událostí českých moderních dějin jim unikají. Ve školách na hodinách dějepisu nezbývá na toto téma moc času a o významu Anežky Přemyslovny tak najdete jednovětou zmínku,“ hodnotí možnosti studentů regionální církevní historik Tomáš Zdechovský, který pomáhá s organizací slavnostního koncertního projektu Tobě a nám, Anežko Česká na počest dvacetiletého výročí od události. Ten má význam této události připomenout.

Euforie ze svatořečení Anežky pomohla k pádu režimu
Podle tvůrců pořadu a některých historiků pomohla euforie z cesty desítky tisíc lidí do Říma na slavnostní akt uspíšit průběh společenských změn listopadové revoluce. „Koncertním projektem o životě Anežky České, za účasti předních českých hereček a pod taktovkou vynikajícího divadelního režiséra J. A. Pitínského, chceme v mladých lidech vzbudit zájem o osud této výrazné ženy českých dějin a připomenout jim její význam,“ dodává Marie Urbánková z pořádající agentury Musia.

Podrobnější znalosti o konci dějin dvacátého století a osobě Anežky České však už možná brzy středoškoláci a žáci základních škol při vzdělávání získají. Ministerstvo školství nedávno vydalo podrobné doporučení k výuce novodobých dějin 20. století, v němž vyzývají pedagogy k většímu důrazu při hledání historických souvislostí a k možnosti využívat silné příběhy jednotlivců, jako byla Anežka Česká.

O projektu: Tobě a nám, Anežko Česká
Koncertní projekt k výročí svatořečení proběhne 12. listopadu v brněnské katedrále na Petrově od 19.30. Historický základ pořadu tvoří texty Františka Křeliny, Otokara Březiny a Jaroslava Hilberta. V trojroli Anežky vystoupí Marta Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová, v roli Jindřicha VII. Štaufského se představí Jiří Hejcman a v roli Přemysla Otakara II. Martin Vrtáček. Průvodního slova se ujme český teolog Tomáš Halík.

Více na www.anezkabrno.cz, ilustrační obrázky: www.wikipedia.org