Odpusť mým rtům, Bože,
že našly zalíbení
v líbání těch nejneobvyklejších míst,
které tlumí dech
a berou hodiny života

Odpusť mým rtům, Bože,
když dotknou se
plodů ze zahrady v Edenu
a vezmou si po kouscích
hříchy zatracení

Bože, odpusť mým rtům…

Ukázka z nové básnické sbírky Odpusť mým rtům...Tomáše Zdechovského. Vydalo nakladatelství Trinitas 2009, distribuje Karmelitánské nakladatelství.