Jděte a blogujte! Tak by mohl znít nový pokyn hlavy katolické církve Benedikta XVI. kněžím, kteří se snaží šířit své myšlenky, napsala agentura AP. Papež, jehož přítomnost na internetu v posledních letech výrazně vzrostla, vyzval dnes kněží, aby používali veškeré multimediální nástroje k šíření evangelií a aby se zapojili do dialogu s příslušníky jiných náboženství a kultur.

Pouhé používání elektronické pošty nebo surfování po webu už často nestačí. Kněží by měli využívat nejmodernějších technologií pro vlastní vyjádření a pro vedení svých komunit, napsal papež v poselství z Vatikánu.

"Rozšíření multimediální komunikace a její bohatá nabídka možností nás nutí k zamyšlení, zda je dostačující jednoduše být přítomni na webu... Před kněžími stojí výzva proklamovat evangelia s použitím poslední generace audiovizuálních zdrojů," prohlásil Benedikt XVI.

Římskokatolická hlava s výzvou přišla u příležitosti Světového dne komunikací.

Podle papeže by se mladí kněží měli seznamovat s novými komunikačními prostředky ještě v době studií v semináři. Benedikt XVI. nicméně zdůraznil, že používání nových technologií musí být v souladu s teologickými a spirituálními zásadami. "Kněží přítomní ve světě digitálních komunikací by se měli méně vyznačovat svými znalostmi médií nežli svým kněžským srdcem, svou blízkostí Kristovi," upozornil.

Benedikt XVI. je vůči novým médiím často opatrný, varuje vždy před tím, co nazývá tendencí k zábavním médiím, konkrétně trivializaci sexu a propagování násilí. Přitom si obvykle stěžuje na nekonečnou smršť zpráv, jež mohou učinit lidi necitlivými k tragédiím.

Současně ale nové prostředky chválí jako "dar lidstvu", pokud jsou používány k podpoře přátelství a porozumění. Například loni Vatikán otevřel kanál YouTube a také portál věnovaný papeži. Internetová stránka Pope2You poskytuje informace o papežových cestách či projevech a přes Facebook mohou uživatelé posílat fotografie s papežem a výňatky z jeho poselství svým přátelům.

V poselství nazvaném "Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu" Benedikt XVI. nabádá ke zvláštní pozornosti v kontaktu s jinými kulturami a věřícími.

Podle šéfa vatikánského úřadu sociální komunikace Claudia Marii Celliho papežovo poselství neznamená, že si každý kněz má otevřít blog na internetu. "Znamená to, že církev a víra se musejí zapojit do duchovního poselství v digitálním světě".

Foto: Vít Luštinec