V taláru
milujících Jidášů
věřících Tomášů
pravdomluvných Petrů
a panensky čisté Máří Magdalény
Tě rychle schováváme do hrobu
za velký, těžký kámen.

Cítíme pocit úlevy,
když při prvním paprsku slunce nad Golgotou
běžíme k hrobu pro důkaz,
že jsi skutečně mrtvý
podobně jako naše průzračně čisté svědomí,
které plakalo v krvi pod kříži
a opětovně Ti slibovalo věrnost.