Vytápění starých kostelů byl vždy problém - velké prostory, neizolované stěny, vysoká vlhkost a průvan.Většinu tradičně postavených starých kostelů je vzhledem k velkému interiéru a občasnému využití budovy /zejména bohoslužby/ obtížné a nákladné vytápět. Mnoho těchto církevních budov má instalován zastaralý sytém vytápění…ať už elektrická akumulační, plynová nebo jiná kamna. Veškeré tyto typy konvenčního vytápění pracují na principu ohřevu vzduchu….což jak již bylo uvedeno je vzhledem k velikosti a typu prostorů v kostelech velmi nerentabilní. Pokud se budeme snažit takto dosáhnout určité tepelné pohody musíme zapnout tato kamna s dostatečným předstihem abychom ohřáli vzduch v daném prostoru. Takto ohřátý vzduch má ale tendenci se držet u stropu kde ho prakticky nevyužijeme…zde se následně ochlazuje a klesá zpět.

Z tohoto důvodu se stále více setkáváme s využitím Quartzových topidel jako zdroje tepla v prostorách kostelů a jiných církevních budov. Princip je jednoduchý. Tato InfraTopidla poslední generace pracují na principu slunečního záření….tzn. neohřívají vzduch ale pouze předměty nebo osoby nacházející se v prostoru sálání. Vzduch se takto ohřívá až druhotně od osálaných předmětů nebo osob. U tohoto typu ohřevu není třeba --- předtápět prostor --- topidlo má okamžitý účinek. Ihned po zapnutí pracuje na maximální výkon a vytváří v daném prostoru požadovanou tepelnou pohodu….v praxi to znamená že stačí zapnout topidla pouze v čase shromáždění a po skončení zářiče vypínáme. Tímto způsobem uspoříme velké množství energie. Quartzová topidla Tansun a Burda využívají velmi účinné trubice poslední generace-Philips HeLen. Četnost zapnutí a vypnutí nemá vliv na jejich životnost. Není zde také nutnost řešit případné revize a odvod spalin jako u plynových zářičů.

Topidla nezpůsobují žádné víření vzduchu nebo prachu, mají minimální nároky na údržbu a samotný princip infra-ohřevu nemění vlhkostní bilanci vzduchu – což je v těchto budovách žádoucí. Jejich instalace je velmi snadná a nevyžaduje prakticky žádné stavební a jiné zásahy do těchto historicky cenných objektů. Lze je jednoduše zavěsit a zapracovat do prostoru ….. variant je nespočet viz. případová studie z farnosti S. Thomas nebo Kongregace v Severním Notinghamu UK.

Více informací naleznete na stránkách www.tansun.cz. Kontakt na dodavatele je k dispozici zde.

Foto: archiv dodavatele Able Electric, spol. s. r. o.