Na závěr roku kněží přichází revue Salve s číslem věnovaným právě tématu kněžství. Nejde jen o další příspěvek k tématu, kterému bylo během celého roku kněží věnováno již hodně prostoru, ale o pohled specifickým způsobem polyfonní a vnitřně dynamický. O tom svědčí i kompozice tohoto druhého letošního čísla časopisu. Zřetelně je v něm totiž možné rozlišit dvě roviny, které se vzájemně doplňují a obohacují.

Články současného českého biblisty Jaroslava Brože o „Biblických základech kněžství“, amerického tomistického teologa a filozofa Matthewa Leveringa o „Kristu knězi podle Tomáše Akvinského“, českého dominikána Benedikta Mohelníka o „Vztahu obecného a služebného kněžství“ a fribourgského dominikána Benoîta-Dominiqua de La Soujeole o „Doktrinálních základech kněžské spirituality“ biblicky, teologicky a spirituálně ukotvují ideál kněžství jakožto neměnnou konstantu katolického náboženství, bez jehož porozumění není možné kněžství žít a ani je správně jako laik hodnotit a chápat.

SalveVedle těchto velmi fundovaných studií ovšem stojí neméně silné a podnětné příspěvky, které tomuto ideálu nastavují konkrétní a reálné zrcadlo. Jde o studii kněze a historika Tomáše Petráčka „Kněžství, kněží a dějiny“ s podtitulem „Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době“, která vynikajícím způsobem ukazuje, jakou roli na formování konkrétně žitého kněžství hrají vedle výše nastíněného ideálu i historické a sociokulturní faktory, a varuje před kanonizací nějakého jednoho historického typu kněze, který již ale neodpovídá konkrétní době, pro niž je muž jako kněz povolán.

Druhým takovým zrcadlem je anketa redakce Salve „Kde nacházejí svůj vzor a motivaci současní kněží?“, v níž řada kněží (např. P. Brož, T. Dostatni OP, D. Duka OP, bratr Jáchym OCSO, P. V. Kohut OCD či A.-P. Rethmann aj.) popisuje své konkrétní motivace pro přijetí kněžského povolání, osobní vzory, pohnutky a „příběhy“, které je jako kněze stále motivují a posilují. Závěr čísla Salve patří rozhovoru s významným polským knězem Adamem Bonieckým, který celý život své kněžské služby zasvětil práci v médiích, byl řadu let šéfredaktorem polského vydání L'Osservatore Romano a nyní je šéfredaktorem velkého polského katolického týdeníku Tygodnik Powszechny. Rok kněží byl zároveň rokem mediálních skándálů a někdy i skandalizace kněží obviněných z pedofilie, o tom ostatně píše v editorialu i arcibiskup Dominik Duka OP. Jak je třeba chápat obě strany problému, jakou roli hraje na jedné straně novinářské povolání k zveřejňování pravdy a na druhé straně kněžské povolání k chápající službě pastýře, ukazuje rozhovor s knězem-novinářem Bonieckým jedinečným způsobem. Téma kněžství tak po teologické i sociální a historické perspektivě dostává i horizont budoucnosti, v níž bude třeba řešit řadu závažných problémů.

Obrazový doprovod tentokrát prezentuje mimořádný projekt instalace kresebného objektu jedné z nejvýznamnějších českých výtvarnic Adrieny Šimotové v presbytáři kostela Nejsv. Salvátora v Praze, nazvaný Prostrace, který zde byl přítomný celou letošní postní dobu a přispěl značnou měrou k stále probíhající diskuzi o vztahu současného umění a sakrálního prostoru.

http://salve.op.cz