Podle britského fyzika a matematika Stephena Hawkinga mohl vesmír vzniknout sám od sebe, aniž by k tomu potřeboval Boha. Vznik vesmíru stejně jako existence lidstva je prý pouze důsledkem působení fyzikálních zákonů. Vědec, označovaný někdy za nástupce Isaaka Newtona a Alberta Einsteina, to tvrdí ve své nové knize, jejíž úryvky dnes zveřejnil deník The Times.

"Není potřeba odvolávat se na Boha, aby uvedl věci do pohybu," píše Hawking v knize, jejímž spoluautorem je americký fyzik Leonard Mlodinow. "Díky fyzikálním zákonům, jako je gravitace, je vesmír schopný vzniknout sám od sebe." Hawking v knize zmiňuje také například objev planety o velikosti Země obíhající okolo hvězdy podobné Slunci. Podle proslulého vědce ubírá existence planety podobné Zemi na věrohodnosti teorii, že Země byla stvořena výhradně pro lidstvo.

Osmašedesátiletý Hawking skloubil ve svých dílech dva základní pilíře moderní fyziky - Einsteinovu teorii relativity a kvantovou fyziku. Je uznávaný nejen jako vědec, ale i pro svoji schopnost přiblížit složité teorie moderní fyziky běžným čtenářům. Jeho nejznámějším dílem je Stručná historie času z roku 1988. Minulý rok odstoupil z funkce emeritního profesora matematiky na Cambridgeské univerzitě, teoretické fyzice se ale věnuje i nadále. Nedávno na sebe upozornil odvážnými výroky o krvelačnosti možných mimozemských civilizací.

Věda nenechala Bohu ve stvoření vesmíru místo

V dnešním vydání deníku The Times na výroky Hawkinga společně reagovali náboženští představitelé v čele s arcibiskupem z Cantenbury Rowanem Williamsem, tvrdí, že věda nenechala Bohu ve stvoření vesmíru místo. "Víra v Boha není založena na vyplnění mezery, vysvětlující jak věci ve vesmíru navzájem fungují. Je vírou v existenci inteligentní bytosti na jejíž aktivitě závisí existence každé živé hmoty. Fyzici sami nemohou vyřešit otázku, proč existuje něco spíše než nic", uvedl Williams.

"Mezi vědou a náboženstvím je rozdíl. Věda se zabývá objasňováním. Náboženství se zabývá výkladem. Bible se jednoduše nezajímá o to, jakým způsobem vesmír začal existovat," napsal pro včerejší vydání deníku vrchní britský rabín Jonathan Sacks.

Foto: Wikipedia Commons