Bože můj, Bože můj,

proč jsi dnes nepřišel?

Já jsem Tě volala

všude Tě hledala,

dušenka moja.

Duše má, duše má,

proč jsi tak zmatená?

Celá jsi ubitá,

smutná a ztrápená,

duše ubohá.

Pomoz mi Ježíši,

zlá samota tíží.

Skloň se tu nade mnou,

podej mi ruku svou,

zachraň mou duši.

Bože můj, Bože můj.

Jsi moje spasení.

Ježíši vzkříšený,

bez Tebe nic není,

život je prázdný.

Bože můj, Bože můj,

Lásko má nejdražší.

Fialko voňavá,

lilie nejsladší,

růže bez trní.

Ó Bože, Bože můj,

dnes jsem Tě přijala.

Na klíně chovala,

radostí líbala,

dušenka moja.

Další básně autorky