Papež Benedikt XVI. na závěr své víkendové návštěvy Španělska posvětil světoznámý barcelonský chrám Sagrada Família (Svatá rodina) architekta Antonia Gaudího v Barceloně. Kostel je podle České tiskové kanceláře považován za symbol tradičních rodinných hodnot, které v následné nedělní eucharistie také papež obhajoval. Při bohoslužbě vyzdvihl Gaudího víru a jeho pevné odhodlání s pomocí mnohých dalších postavit takový zázrak, jakým je chrám smíření zasvěcený Svaté rodině. Podle papeže architekt, který by měl být v budoucnu beatifikován, dokázal spojit tradici velkých katedrál s novou kreativitou. Chrám patří mezi nejnavštěvovanější památky Španělska.

Přicházím jako poutník

Papež přistal ve Španělsku již v sobotu, na letišti v Santiago de Compostella, hlavním městě Galicie, jednoho ze 17 autonomních společenství Španělska. Své jméno nese třiadevadesáti tisícové město po apoštolovi Jakubovi Starším, který je zde údajně pohřben.  Podle tradice odešel hlásat evangelium právě na Pyrenejský poloostrov. Mučednickou smrt stětím podstoupil v roce 44 v Jeruzalémě. Ostatky byly přeneseny do Španělska a na čas upadly do zapomnění. Hrob znovu objevil v 9. století biskup Teodomir. Apoštol Jakub se stal také patronem Španělů při válce proti Maurům a jeho hrob se stal jedním z nečastějších cílů poutníků z celé Evropy. Vyrostla nad ním katedrála, přivítala dalšího z nich – papeže Benedikta XVI. Papež v Santiagu mimo jiné řekl:

Mušle -symbol Sv. Jakuba provází poutníky na "camínu" do Santiága tisíce kilometrů. -foto: www. santiagocompostela.com

Přicházím jako poutník. Rád bych se takto připojil k velkému zástupu mužů a žen, kteří v průběhu staletí přicházeli do Compostely ze všech koutů Iberského poloostrova a Evropy, dokonce z celého světa, aby stanuli u nohou svatého Jakuba a nechali se proměnit svědectvím jeho víry. Tím, že putovali plní naděje a zanechávali své stopy, utvářeli cestu kultury, modlitby, milosrdenství a obrácení, která se konkrétně projevila v kostelech, nemocnicích, hospicích, mostech a klášterech. Španělsko a Evropa tak získaly duchovní ráz, nesmazatelně poznamenaný evangeliem", citují Benedikta XVI. webové stránky Rádia Vatikán, které připomínájí, že Santiago de Compostela slaví letos svatý rok a během něj ho navštívilo na 8 miliónů poutníků, 236 tisíc z nich pěšky po proslulé Svatojakubské cestě.

Podle ČTK papež  v sobotu také vyzval Evropany, aby se otevřeli Bohu a označil za "tragédii" vývoj, kdy na starém kontinentu od 19. století sílila antiklerikální a ateistická hnutí. Také řekl, že víra se musí obnovit, a reagovat tak na světskost, jaká "existuje ve Francii a v České republice, ale také ve Španělsku". Druhou zastávkou papeže Benedikta ve Španělsku byla již zmiňovaná Barcelona a především chrám Sagrada Família.

Poslední katedrála Evropy

 Barcelonský chrám Svaté rodiny je poslední katedrální stavbou Evropy, nejen proto, že se jeho architekt, Antoni Gaudí inspiroval v některých rysech středověkou architekturou, ale i proto, že je stavbou mnoha generací, vysvětluje Rádio Vatikán (dále jen RV -pozn. red.). Autorovi bylo od počátku zřejmé, že své dílo nikdy neuvidí. Gaudí nicméně zanechal svým následovníkům velmi podrobné plány, doplněné o tisíce detailních kreseb. Třebaže revolucionáři za občanské války část dokumentace zničili, další architekti zůstali zcela věrni Gaudího záměrům. Stavba byla zahájena v roce 1882 a doposud se podařilo realizovat zhruba 60 procent projektu. Dokončena je hlavní loď, podlaha, vitráže, hlavní oltář a baldachýn. Na tři průčelí, věnovaná tajemství Kristova Narození, Umučení a Slávy, na posledním se ještě pracuje, a 18 věží různých velikostí, z nichž nejvyšší, měří 170m. Chrám pojme na 8 tisíc věřících. K jeho úplnému dokončení bude třeba ještě nejméně dalších dvaceti let. Pozoruhodné je také to, že jde o chrám vystavěný do posledního haléře z darů věřících, bez jakýchkoliv církevních nebo státních dotací.

Vysvěcení chrámu Sagrada Familia označil papež za - v jistém smyslu – vyvrcholení dějin Katalánska, dějin svatosti, uměleckých a básnických děl zrozených z víry. Podle RV se netajil ani osobním potěšením z toho, že smí této slavnosti předsedat:

Sagrada Família -foto:www.wikipedia.com

Radost z toho, že mohu předsedat této bohoslužbě, ještě vzrostla, když jsem se dověděl, že tato sakrální stavba je již od svého počátku úzce spojena s postavou svatého Josefa. Zejména mne dojala jistota, s níž Gaudí uprostřed nesčetných těžkostí, jimž musel čelit, s naprostou důvěrou v božskou Prozřetelnost řekl: „Svatý Josef tento chrám dokončí“. Je proto nyní symbolické, že ho posvětí papež, jehož křestní jméno je Josef". 

Gaudí chtěl v sakrálním prostoru spojil knihy přírody, Písma a liturgie. Ve formách odvozených z přírody se celé stvoření sbíhá k chvále Boží a vysoké reliéfy nad vstupními bránami staví před člověka tajemství Boha zjevené v narození, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Architekt tak geniálně rozvíjí lidské vědomí, ukotvené ve světě, otevřené Bohu, osvícené a posvěcené Kristem:

Uskutečnil to, co je dnes jedním z nejdůležitějších úkolů: překonat rozkol mezi lidským a křesťanským vědomím, mezi existencí v tomto časném světě a otevřeností k životu věčnému, mezi krásou věcí a Bohem jakožto Krásou. Antoni Gaudí to všechno neuskutečňoval slovy, ale kamenem, čarami, plochami a vrcholy. Krása je skutečně velikou potřebou člověka; je kořenem, z něhož vyrůstá kmen našeho pokoje a plody naší naděje. Krása také zjevuje Boha, protože krásné dílo je tak jako On ryzí nezištnost, zve ke svobodě a vytrhává ze sobectví", uvedl podle RV papež.

(„PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE )

 Na závěr bohoslužby vyšel Benedikt XVI. bránou Božího Narození na terasu, aby pronesl pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně, kterou se pak s věřícími na náměstí a přilehlých ulicích pomodlil. „Obřadu svěcení chrámu Svaté Rodiny se účastnilo přibližně 60 tisíc lidí (v samotném chrámu 7 000, na přilehlých ulicích 36 tisíc a na plaza Monumental 15 tisíc lidí). V ulicích Barcelony pozdravilo papeže 250 tisíc lidí a podle ČTK se v blízkosti papežovy trasy uskutečnila i demostrace homosexuálních aktivistů.

Historie stavby a výzdoby chrámu

Podle Wikipedie Gaudí zamýšlel ze Sagrady Familii vybudovat „poslední velkou svatyni křesťanství“, a proto je tato katedrála velmi bohatá na křesťanské symboly. Jeden z nejpromyšlenějších znaků je 18 věží, které reprezentují 12 apoštolů, 4 evangelisty, Pannu Marii a ta nejvyšší Ježíše Krista. Věže reprezentující evangelisty budou v budoucnosti doplněny sochami zpodobňujícími tradiční symboly těchto světců: býk (sv. Lukáš), anděl (sv. Matouš), orel (sv. Jan) a lev (sv. Marek). Centrální věž Ježíše Krista bude doplněna obrovským křížem.

Gaudí také chtěl vybavit katedrálu třemi monumentálními fasádami: Zrození, Mučení a Zmrtvýchvstání a každá z nich měla mít své 4 věže. Do roku 1935, kdy byla stavba přerušena, byla dostavena pouze východní fasáda – Zrození. Na vrcholech jejích věží jsou různé geometrické tvary – při jejich stavbě byl Gaudí pravděpodobně ovlivněn kubismem.

Dekorace zahrnuje také mnoho liturgických textů jako „Hosanna“, „Excelsis“, nebo „Sanctus“; na velkých dveřích fasády Zrození můžeme číst různé texty z Bible v různých jazycích včetně katalánštiny. O dokončení kostela probíhala řada diskusí. Někteří říkají, že dokončení by bylo jako kdybychom Venuši Mélské přidělali ruce, jiní by s dostavbou jen souhlasili. Nedávno byla postavena úplně nová fasáda představující Kristovo utrpení, která je však místy velice nepodobná Gaudího dílu a jeho myšlence. Celkové dokončení katedrály se plánuje na rok 2026 – 100. výročí smrti Antonia Gaudího. Stavba bude probíhat celkem 144 let, předpokládá Wikipedie.

Články o putování do Santiaga de Compostella publikované v Magazínu ChristNet.eu