Ve Vatikánu bude dnes představena kniha rozhovorů s papežem Benediktem XVI., která se zabývá i tématy, jež jsou z pohledu církve kontroverzní. Papež například vůbec poprvé veřejně připustil, že používání kondomů k zastavení šíření nemoci AIDS je v určitých případech přípustné. Rozhovory se věnovaly i například otázce islámu. Benedikt XVI. odmítl jako projevy netolerance například zákaz nošení burky ve Francii nebo referendum Švýcarů o zákazu stavby mešit a minaretů v jejich zemi. Papež rovněž připustil možnost rezignace hlavy římskokatolické církve, pokud dotyčný člověk na tuto funkci tělesně nebo duševně už nestačí.

Letní přemítání

Kniha, kterou sestavil německý novinář Peter Seewald, nese název "Světlo světa. Papež, církev a znamení časů". Jde o první knižní podobu rozhovorů papeže od jeho nástupu do čela katolické církve v roce 2005. V knize také Benedikt XVI. nechává nahlédnout do svého soukromí. Přeložena je do 18 jazyků.

Kniha zaznamenává rozhovory, které probíhaly více než jeden týden v červenci v papežově letním sídle. Seewald Benediktovi XVI. položil řadu kontroverzních otázek, například, zda někdy přemýšlel o rezignaci, zda by církev neměla přehodnotit požadavek celibátu, antikoncepce, ženského kněžství či manželství osob stejného pohlaví.

Výbušná témata sexuality a islámu

Z dosud zveřejněných výňatků knihy vzbudila největší zájem médií i veřejnosti část věnovaná otázce užívání kondomů. Benedikt XVI. zde vůbec poprvé veřejně připustil, že jeho používání k zastavení šíření nemoci AIDS může být v některých omezených případech ospravedlnitelné. Papež uvádí příklad užití kondomu prostitutkami či prostituty jako "první krok na cestě k lepší morálce", ale říká také, že "kondomy nejsou tou nejsprávnější cestou, jak se vypořádat se zlem nákazy HIV".

Německý novinář rozmlouval s papežem i o problematice islámu v Evropě. Benedikt XVI. odmítl takové tendence, jako je například zákaz nošení burky ve Francii nebo referendum Švýcarů o zákazu stavby mešit a minaretů v jejich zemi. "Křesťané jsou tolerantní a z tohoto důvodu také nechávají ostatním prostor pro jejich názor. (...) Co se týče burky, nevidím žádný důvod pro její obecný zákaz." Dotýká se rovněž možnosti "upřímného" dialogu s islámem. Pokud jde o jeho proslov v Řeznu, který rozpoutal v muslimském světě polemiku, připouští, že si přál akademickou diskusi a nepředpokládal, že z toho vzejde diskuse politická.

Možnost rezignace a III. vatikánského koncilu?

Současná hlava katolické církve se také domnívá, že pokud papež již není delší dobu fyzicky, psychicky nebo duševně schopen vykonávat svůj úřad, potom má "právo, a podle okolností také povinnost, rezignovat". Podle Radia Vatikán se v knize se objevuje i otázka, zda nadešel čas ke svolání III. vatikánského koncilu. Tuto možnost v současnosti odmítá. V knize hovoří i o nebezpečí schizmatu a zmiňuje se i o případu britského biskupa Richarda Williamsona, který byl letos v dubnu v Německu odsouzen k pokutě ve výši 10.000 eur (asi 250.000 Kč) za popírání holokaustu.

Papež v knize také uvádí, že jeho předchůdce, papež Pius XII. byl "jedním z největších spravedlivých, který chránil Židy více než kdo jiný". Pius XII. je přitom mnohými představiteli židovské komunity obviňován, že mlčel k nacistickému vyhlazování evropských Židů.

Rád se dívám na televizi a neoblékám svetry

Kniha ovšem není jen analýzou krize, která zasáhla dnešní církev a společnost, ale nabízí také "portrét papeže". "Benedict XVI. je ještě pořád vykreslován špatně. Ve skutečnosti je to velmi milý člověk. (...) A podle pravdy musím říci, že znám jen málo mladých lidí, kteří jsou tak pracovití a zvídaví a v určitém smyslu tak mladí a moderní v myšlení jako tento zdánlivě starý pán sedící na trůně svatého Petra," prohlásil podle serveru newsmax.com Seewald.

V knize tak Benedikt XVI. nechává nahlédnout i do svého soukromí. Uvádí například, že se rád večer dívá na televizi. Z pořadů dává přednost zprávám a starším italským filmům, jako je například snímek Don Camillo a poslanec Peponne (1955) režiséra Carmina Galloneho. Papež prozradil i své preference v oblékání. Nejraději nosí bílou sutanu, naopak nikdy na něm neuvidíte svetr. Hodinky, které mu zdobí zápěstí, mu zůstaly jako dědictví po sestře.

Výzva k radikální změně

Na závěr své knihy papež vyzývá svět a věřící k radikální změně. "Je tolik problémů, které musejí být vyřešeny a které mohou být vyřešeny jedině tehdy, bude-li Bůh v centru světa, ve světě znovu viditelný," prohlašuje Benedikt. "Papež je přesvědčen, že církev je v krizi, a chce, aby přistoupila k jakési hluboké vnitřní očistě," soudí autor knihy Seewald.

Kniha není teologickou disputací, ale otevřenou diskusí o církvi, o problémech společnosti. Cíleně apeluje především na církevní, ale i světské instituce, jakož i na jednotlivce, neboť se nacházíme v rozhodující dějinné chvíli a dál už nelze pokračovat stejně, řekl Peter Seewald.

V italské verzi kniha vychází v 50.000 výtiscích a v německé verzi v 70.000 výtiscích. O Světlo světa bude podle německého nakladatele Herdera velký zájem a připomněl, že Benediktova Ježíše Nazaretského se prodalo více než jeden milion výtisků.