Díkuvzdání, krocan, svíce.

Vínem se nám barví líce,

omastek vytřeme skývou.

Hluk je v Cafe Aperitivo.

Nad barem visí televize.

Necítíme se zde cize

uprostřed cizích tváří.

Doma zůstali samotáři.

Děkujeme – za co, vlastně?

Že ještě žijem, napůl šťastně,

uprostřed našich nepřátel.

Ignorujeme barvu těl.

Díkuvzdání, krocan, svíce.

Témata o politice

pouštíme raději k vodě.

U stolu sedíme ve shodě.