Jak byste charakterizoval současnou situaci české a moravské křesťanské demokracie?

Chtěl bych, aby nebyla žádná moravská a česká, ale kvalitní křesťanská demokracie, a hlavně kvalitní a opravdoví představitelé KDU. Současná situace uvnitř strany je v očekávání po sjezdu a dosud si lížeme rány z neúspěchu v parlamentních volbách v květnu. Sice jsme se nadechli po senátních a komunálních volbách, ale stále máme finační problémy. Jinak máme naději v novém předsedovi a předsednictvu.

Petr ŠilarNedávno jste uspěl v těžkém volebním souboji a stal jste se senátorem. Co bylo podle Vás základem Vašeho úspěchu?

Chtěl jsem vyhrát a podřídil jsem tomu všechny síly  a síly mých nejvěrnějších (moc jich nebylo). Jsem dlouhodobě znám v regionu a vyhrál jsem především na venkově, kde jsem doma.

Ano, v Pardubickém kraji jste známý ještě z doby bývalé Čtyřkoalice, ostatně do listopadu jste byl krajským radním za Koalici pro Pardubický kraj. Ve volební kampani jste logo KDU-ČSL užíval střídmě či vůbec. Jak se díváte na případný vznik širší platformy pravého středu s důrazem na konzervativní hodnoty?

Jsem zastáncem širšího pojetí křesťansko demokratické politiky. Ne být církevní stranou, ale zaujmout i voliče mimo příznivce církve. Také být stranou venkova, což je moje přání. Koalice s Nestraníky i SNK považuji za samozřejmé a měli bychom to uplatňovat i v jiných krajích, ne jenom v Pardubickém.

Hovořilo se o Vás jako o kandidátovi na předsedu strany. Proč jste kandidaturu nepřijal?

Myslím, že první místopředseda KDU-ČSL je také důležitá funkce pro nově zvoleného senátora

Vraťme se k neúspěšným parlamentním volbám. Kde vidíte příčiny neúspěchu KDU-ČSL? V čem a jak se musí strana do budoucna změnit?

Zde odkáži na podrobnou analýzu naší strany. Myslím, že si tam každý vybere co potřebuje ke zdůvodnění svého pohledu. Můj pohled je jednoduchý. Byli jsme pro voliče těmi dinosaury, a ne nové tváře. Prostě jsme si o to řekli svým postojem - nezájmem o lidi, ale o funkce. A také naši šéfové byli nevěrohodní v očích voličů. 

Jak byste definoval křesťanské či konzervativní hodnoty v naší politice?

Jako principy dobrého venkovského hospodáře. Vzdělaného, sečtělého, odpovědného, se smyslem pro hodnoty prověřené časem (rodina, desatero), a také ze smyslem pro humor.

Co pro Vás znamená ve Vašem veřejném působení křesťanská víra?

Základ z čeho vycházím a žiji. Bez toho by veřejná funkce jako služba byla plytká a bylo by to jenom o funkcích a moci. Také je to tradice a zodpovědnost vůči rodičům, předkům. To jsou kořeny. které dodávají živiny a sílu!

A na závěr dovolte otázku, kterou kladu každému: Jak se díváte na osobnost Ježíše Krista?

Tak, jak nám o něm vydává svědectví  Nový zákon a evangelia. 

Foto: Petr-silar.cz