Mons. Jan VokálBenedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Vokála

25. biskupem královéhradeckým. Dnes v poledne to při slavnostním setkání v kapli biskupství oznámil administrátor diecéze Mons. Josef Kajnek. Městu Hradci Králové zprávu zvěstovaly zvony na Bílé věži a katedrále Svatého Ducha. Jak informovala královéhradecká diecéze, biskupské svěcení Mons. Vokála s největší pravděpodobností proběhne v Římě, kde pobýval téměř 30 let a to v některém z termínů po blahořečení Jana Pavla II. Budoucí biskup si jako své heslo zvolil latinský začátek textu mariánské modlitby - Sub tuum praesidium - Pod ochranu tvou.

Nově jmenovaný biskup do čela královéhradecké diecéze nastoupí po Mons. Dominiku Dukovi, OP, který byl 13. února 2010 jmenován arcibiskupem pražským. Až do převzetí úřadu nově jmenovaným sídelním biskupem bude diecéze přechodně spravována administrátorem diecéze Mons. Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradeckým.

Vokál: Je to nesmírná změna v životě

Mons. Jan Vokál u Benedikta XVI.Mons. Vokál v současné době pobývá v Římě kam v roce 1983 odešel do emigrace. Na slavnostní okamžik se tedy s představiteli diecéze spojil alespoň telefonicky. “Pro mě je to jmenování nesmírná změna v životě. Většinu svého života jsem prožil v zahraničí,” řekl Vokál a královéhradeckou diecézi označil za živou a funkční, ve své řeči připomněl také své předchůdce Karla Otčenáška a Dominika Duku: “Po takových předchůdcích je to nesmírně veliký závazek.”

Právě arcibiskupové Otčenášek a Duka upozornili, že se za svého nástupce hojně modlili a Vokálovi poslali svoje zdravice. “Drahý Jene, mám velkou radost a děkuji Pánu Bohu, že si Tě vyvolil pro královehradeckou diecézi. Přeji Ti do náročné služby mnoho sil a vyprošuji Ti Boží přízeň a dary Ducha Svatého, k jehož katedrále jsi ustanoven,” napsal arcibiskup Karel Otčenášek, emeritní biskup královehradecký.

Duka svému nástupci ve zdravici popřál, aby v severovýchodních Čechách našel to co on: “Nejen podporu kněží, ale také podporu všech věřících, kteří ho budou provázet svými modlitbami.” Pražský arcibiskup popřál svému nástupci také přátelskou otevřenost ze strany města a obcí. Věřícím v diecézi popřál: “Aby s radostí ocenili rozhodnutí Svatého otce jmenovat biskupem muže, který má velké zkušenosti života církve, protože žil v ústředí v Římě, který má jak odborné teologické i právnické vzdělání, tak znalost světových jazyků.”

Halík: Je to velmi sympatický, veselý a otevřený člověk s velkými zkušenostmi

“Je to velmi sympatický, veselý a otevřený člověk, přitom má velké zkušenosti ze světa a z římské kurie - myslím, že by mohl být dobrým nástupcem jak Dominika Duky v Hradci, tak v českém episkopátu nahradit nedávno zesnulého mons. Jaroslava Škarvadu, který přišel z podobného prostředí a jemuž byl blízký. Těším se na spolupráci s ním v české církvi, těším se, že by do ní mohl vnést novou jiskru,” zhodnotil jmenování Vokála profesor Tomáš Halík v exkluzivním vyjádření pro magazín Christnet.

Jmenování nového biskupa královéhradecké diecéze uvítal i hejtman hradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD). "Vztahy mezi vedením katolické církve v našem kraji a Královéhradeckým krajem byly vždy výborné, což jsme vyjádřili vloni na podzim udělením medaile současnému českému primasovi Dominiku Dukovi," řekl Franc pro ČTK. Hejtman plánuje, že se v nejbližším možném termínu s novým biskupem setká.

Kdo je 25. biskup královehradecký Mons. Jan Vokál?

Mons. Jan Vokál u Benedikta XVI.Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku na Chrudimsku jako druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových. Vyrůstal v křesťanské rodině a první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. V roce 1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika (Ing.), v témže roce emigroval do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval filosofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Na téže univerzitě získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.). V roce 2009 absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva (JUDr.) na Univerzitě Karlově v Praze. Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 1991-92) a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium postulátů kauz; 2004-05).

Působení v církvi

V roce 1988 vysvěcen na jáhna (biskupem Jaroslavem Škarvadou v německém Ellwangenu), pokračoval roční jáhenskou praxí na farnosti svatého Dominika a na Univerzitě svatého Tomáše v USA. Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. v květnu 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V letech 1989-90 sloužil jako farní vikář v USA. Od října 1991 nastoupil do služeb státního sekretariátu ve Vatikánu (sekce pro obecné záležitosti), kde pracuje dodnes. V letech 1992-2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrada Bafileho. Roku 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval koadjutorem kanovnické kapituly při papežské bazilice Panny Marie větší v Římě, kde dosud vykonává kněžskou službu.

V letech 1995, 1997 a 2009 byl členem doprovodu při pastoračních návštěvách papeže v České republice. V roce 1997 mu byl udělen titul kaplana papeže a v roce 2007 titul papežského preláta. V září 2005 jej tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka zařadil mezi čestné kanovníky katedrální kapituly Svatého ducha v Hradci Králové. Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, polsky a rusky.

Životopisné údaje a fotografie poskytla královéhradecká diecéze. Některé údaje při sestavení článku byly využity ze zpravodajství ČTK.