Katolíci ve Spojených státech amerických podporují práva gayů a lesbiček více než široká veřejnost a křesťané z jiných církví, ukazují to výsledky průzkumu zveřejněné minulé úterý. Studie zpracovaná Public Religion Research Institute byla prozatím nejkomplexnější sondou zjišťující postoj katolíků vůči homosexuálům. Výsledky mimo jiné odhalily, že 7 z 10 katolíků si myslí, že poselství amerických církví přispívá hodně (33 %) nebo málo (37 %) k většímu počtu sebevražd mezi mladými gayi a lesbičkami.

Bazilika sv. Petra ve Vatikáně„Pro mnohé to může znít překvapivě, že by katoličtí věřící podporovali práva gayů a lesbiček více než jiní křesťané či široká veřejnost, ale nejlepší dostupná data tuto skutečnost potvrzují a to i v řadě sporných otázek, včetně svateb homosexuálů, ne-diskriminaci na pracovišti, zpřístupnění vojenské služby a práva párů stejného pohlaví na adopci dětí,“ upozorňuje výkonný ředitel institutu Robert P. Jones.

Šest z deseti katolíků by umožnilo adopci dětí

Téměř tři čtvrtiny katolíků by buď umožnily svatby gayů a lesbiček (43 %) nebo jejich civilní formu (31 %). Pouze 22 % katolíků si myslí, že by nemělo existovat zákonné uznání homosexuálních párů. Téměř tři čtvrtiny katolíků (73 %) také podporuje zákony, které by gaye a lesbičky chránily před diskriminací na pracovišti. 63 % souhlasí, aby mohli veřejně sloužit v armádě a šest z deseti katolíků (60 %) by homosexuálním párům dokonce umožnilo adoptovat děti.

Méně než 4 z 10 katolíků dává své církvi vysoké hodnocení (stupeň A nebo B dle amerického známkování) za její jednaní v záležitostech homosexuálů. Většina členů ostatních náboženských skupin přitom dává v obdobném hodnocení svým církvím vysoké známky. Většina katolíků (56 %) se rovněž domnívá, že sexuální vztah mezi dvěma dospělými stejného pohlaví není hřích.

„Přesvědčivý důkaz o katolících podporujících svatby homosexuálů upozorňuje na rostoucí přijímání homosexuálních vztahů v americké kultuře a kromě toho je ukázkou běžného katolického nesouhlasu s oficiálním učením církve v oblasti sexuální morálky,“ říká Michelle Dillon, jeden z účastník diskuse při zveřejnění studie a vedoucí katedry Sociologie na Univerzitě v New Hampsiru. „Většina amerických katolíků věří, že mohou být dobrými katolíky a nesouhlasit s Vatikánem a biskupy v otázkách osobního svědomí. Svatby homosexuálů se tak zřejmě staly jednou z dalších otázek (spolu s umělou antikoncepcí, rozvody a následným uzavíráním nových manželství), které katolíci nepovažují za hlavní součást svého katolictví.“

Metodologie průzkumu

Všechny výsledky průzkumu jsou k dispozici na stránkách Public Religion Research Institute

CVVM: Názory české veřejnosti na práva lidí s homosexuální orientací

Public Religion Research Institute je neziskovou, nezávislou výzkumnou a vzdělávací organizací specializující se na průsečík v oblastech náboženství, hodnot a veřejného života.

Foto: Wikipedia.org