Hlava ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill má tělesnou stráž i další výsady státních činitelů. Soukromé nadaci, sdružující hrstku ateistů nespokojených se sílícím vlivem církve ve společnosti, se to nelíbí a nedávno vyzvala šéfa státu a generálního prokurátora, aby s tímto stavem skoncovali a potrestali viníky mrhání s penězi daňových poplatníků.

Za sovětských dob býval ateismus oficiálním vyznáním komunistické společnosti, ale po pádu komunismu se k pravoslaví v různých průzkumech hlásí dvě třetiny až tři čtvrtiny Rusů. Víra stále více zaujímá místo, uprázdněné komunistickou státní ideologií, a opět se hovoří o "sepětí trůnu a oltáře" jako za carských dob, přestože podle ústavy je církev oddělena od státu.

Nadace Zdravomyslije, jejíž název by se dal přeložit jako Zdravý rozum, minulý měsíc po čtvrtletním snažení a odmítnutí od dvacítky reklamních agentur dosáhla toho, že se v Moskvě objevily plakáty s citáty z ústavy, že "Ruská federace je světský stát" a "náboženské organizace jsou odděleny od státu a jsou si rovny před zákonem". Plakáty se zakrátko staly terčem útoků vajíčky, barva potřísnila i další billboardy reklamní agentury, která se nakonec uvolila plakáty s citátem z ústavy vyvěsit.

"Na plakátech není ani slova o pravoslaví, ale potrefená husa se ozvala," usoudila o řádění "klerikálů" nadace na své internetové stránce. Na ní se lze dočíst i odpovědi od federální agentury FSO starající se o ochranu ústavních činitelů, že patriarchovi byla stráž přidělena na základě 80. článku ústavy.

"Vyznívá to jako výsměch. Byrokrati vysvětlují porušení ústavy tím, že se odvolávají na článek ústavy, který praví, že prezident je garantem dodržování ústavy," uvedl v listu The Moscow Times šéf nadace Arťom Safrončuk. Ještě dříve mluvčí FSO tvrdil, že podle zákona může o přidělení ochrany v případě nutnosti rozhodnout prezident. Ale podle nadace tak i šéf státu smí učinit jen v případě státních činitelů.

Podle Valerije Streleckého, který patříval k strážcům prvního ruského prezidenta Borise Jelcina, měl však šéf pravoslavné církve státní bodyguardy od nepaměti, i za sovětských dob. "Tělesné strážce měl a bude mít. Ačkoliv je církev oddělena od státu, patriarcha je součástí státní moci," objasnil.

Podle expertů tělesná stráž svědčí i o tom, že patriarcha patří k vládnoucí elitě, podobně jako modrý majáček na patriarchově voze, který umožňuje razit si v přecpaných moskevských ulicích cestu bez ohledu na předpisy. Vrchní rabín a hlavní muftí byli této výsady zbaveni již před pár lety.

Ateistická nadace má jen dvě desítky "kmenových" členů a tažení proti výsadám prelátů může vést hlavně díky příspěvkům od sponzorů a dárců sdílejících názory na roli církve.

Ale prezident Dmitrij Medveděv zrovna udělil patriarchu Kirillovi vysoké státní vyznamenání, řád Alexandra Něvského, se slovy, že "dobré a velmi těsné vztahy mezi státem a církví musejí sílit, nakolik to země potřebuje". Vybídl současně preláty k pomoci s udržením národnostního a náboženského smíru v zemi. "Úřady potřebují podporu církve," zdůraznil v titulku list Izvestija.

Církev nedávno dosáhla přijetí zákona o vrácení církevního majetku, zkonfiskovaného bolševiky. Ve školách se nedávno objevil nový předmět, základy náboženské kultury a laické etiky, zatím jako experiment. A morálku armády má namísto někdejších "politruků" povzbudit 240 polních kaplanů.

foto: wikipedia.org