Začátkem června přijede na Vysočinu monumentální divadelní soubor s mezinárodním obsazením. Umělecký soubor složený ze šedesáti členného symfonického orchestru, sedmdesáti členného operního sboru a osmi sólistů nastudoval nejznámější operu Guiseppe Verdiho – Nabucco. Už teď je ale jasné, že to bude kulturní akce Vysočiny tohoto roku.

Zájem o událost je obrovský. Jedná se totiž o jediné představení v celé České republice, na které přijedou i diváci ze zahraničí. Záštitu nad akcí převzal italský velvyslanec v České republice Fabio Pigliapoco. „Pro lidský příběh, velké osudy, náročné party, krásnou hudbu a legendární mohutné sbory je Nabucco věčně přitažlivý příběh pro nejširší publikum celého světa,“ komentuje režisér opery Michael Tarant.

 

Nabucco je vlastně babylónský král Nabuchodonosor, který vtrhl do Jeruzaléma, zničil Šalamounův chrám a uvrhl Židy do zajetí. Podle starozákonního textu však Bůh Nabucca potrestal šílenstvím. Ten pak poznává, že udělal chybu a vrací Židům svobodu a sklání svoji hlavu před židovským Bohem. „Monumentálnost této opery je postavena na masových scénách a sborových výstupech. Dodnes je velmi populární sbor Židů, který byl v době vzniku opery symbolem pro vyjádření touhy po nezávislosti, a to nejen italského národa,“ popisuje organizátor open-air opery v Třebíči Martin Svoboda.

Jediná letošní open-air opera v České republice

Nabucco TřebíčNastudování opery a její příprava zabere poměrně dost času. „Nejprve je nutné důkladné hudební nastudování pěvců s dirigentem korepetitorem, v případě sborů se sbormistrem. Pak teprve přichází režisér a během dvou měsíců práce vzniká divadelní představení. A to je základem pro představení open-air. Zde se spojí dva sbory - naši a zahraniční sólisté a za dva týdny můžeme hovořit o monumentální verzi,“ popisuje vznik opery režisér Michael Tarant.

Pro velkou časovou a finanční náročnost může být takováto produkce realizována jen několikrát do roka. Také místo provedení se pečlivě vybírá. Celková šíře scény včetně scénických projekcí je totiž třicet pět metrů. V Třebíči se tak opera odehraje na Podzámecké nivě, kde jsou dostatečné prostory pro jeviště a také hlediště.

Další informace najdete na www.nabucco-trebic.cz