Málokdo popře, že papež Jan Pavel II. byl velmi významná postava 20. století, velký papež, po němž zůstane velká stopa. Jeho rekordně rychlé blahořečení ale vyvolalo otázky dokonce i mezi jeho stoupenci, kteří říkají, že Vatikán by měl nejdříve reagovat na přetrvávající znepokojení nad některými problémy jeho pontifikátu, napsala agentura AP.

Polský papež, zesnulý v roce 2005, bude blahořečen 1. května. Rekordně krátký proces jeho beatifikace vyvolal možná zákonitě otázky, zda Vatikán prostě nepodlehl volání "Santo subito!" (Kanonizace hned!), které se ozvalo během jeho pohřbu. Někteří poukazují na skandál kolem sexuálních trestných činů kněží a kolem jejich zakrývání během jeho 27 let trvajícího pontifikátu, skandál, který otřásl církví a způsobil jí možná nenapravitelné škody, zvlášť v Irsku.

Kritika tradicionalistů

Jan Pavel II.Někteří konzervativci a tradicionalisté Jana Pavla II. obviňují, že nezabránil úpadku katolicismu na Západě, že povolil a v některých případech podporoval některé liturgické přešlapy, které podle nich přispěly k tomu, že víra se na Západě oslabila. Poukazují na tance během papežských mší, na modlitby zástupců různých církví v Assisi, které papež zorganizoval, a na jiné liturgické trendy inspirované 2. vatikánským koncilem.

Za možná největší selhání pak mnozí pozorovatelé dění ve Vatikánu - kněží i laici - považují skandál kolem Legionářů Kristových. Papež tento konzervativní náboženský řád podporoval jakožto model ortodoxie. On a jeho poradci po léta aktivně nebo pasivně ignorovali poukazy na to, že jeho zakladatel je pedofil, který vytvořil pokroucené, kultu blízké hnutí, které bylo tak tajnůstkářské a utlačovatelské, že jeho zločiny zůstaly neodhaleny po několik desetiletí.

Benedikt XVI. strávil většinu z prvních šesti let svého pontifikátu pokusy napravit škody, které tato selhání způsobila. Někteří proto nadhazovali, že by možná bylo bývalo moudřejší trochu počkat s prohlášením, že Jan Pavel II. prožil život "hrdinské" křesťanské ctnosti, což je klíčový předpoklad blahořečení. Církevní historik Michael Walsh nedávno poznamenal, že většina lidí, která se v procesu blahořečení angažovala - včetně Benedikta -, vděčí nějakým způsobem za své postavení zesnulému papeži a nedá se čekat, že budou nestranní.

Byl to sám Benedikt, který pominul obvyklou pětiletou čekací dobu a povolil zahájení beatifikačního procesu už několik týdnů po smrti svého předchůdce 2. dubna 2005. A byl to Benedikt, kdo podepsal dekret osvědčující hrdinské ctnosti Jana Pavla II. a pak potvrdil, že díky jeho zásahu se stal zázrak.

Kardinál Amato: Žil svatý život v křesťanské ctnosti, v tomto ohledu není pochyb

Kardinál Angelo Amato z vatikánské kongregace pro otázky svatořečení nedávno řekl, že proces beatifikace Jana Pavla II. byl stejně důkladný jako kterýkoli jiný. Na otázku, zda skandál kolem sexuálního zneužívání kněžími poznamenal papežův odkaz a beatifikační proces, Amato řekl: "Hřích existuje. Naše hříchy existují. Ale to nezabraňuje svatosti jiných."

Dlouholetý mluvčí Jana Pavla II. Joaquín Navarro-Valls řekl, že blahořečení není ani tak vynesení historického soudu nad tím, jak tento papež církev spravoval, ale ohodnocení, zda žil svatý život v křesťanské ctnosti. A v tomto ohledu není pochyb, dodal. Jiní říkají, že člověka od mandátu nelze oddělit a že zkoumání osobních ctností Jana Pavla II. musí zahrnout také upřímné zhodnocení jeho pontifikátu.

I životopisec Jana Pavla II. George Weigel řekl, že Vatikán by udělal dobře, kdyby zveřejnil, jak při zkoumání za účelem blahořečení vyřešil otázky kolem Legionářů Kristových. Jejich zakladatele Marciala Maciela Vatikán potrestal až rok po Benediktově nástupu, deset let poté, co se objevila první obvinění, že Maciel zneužíval mladé seminaristy.

Beatifikační složka je tajná a nejsou žádné náznaky, že by Vatikán plánoval zpřístupnit ji veřejnému prozkoumání.

Foto: Wikipedia.org