Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Cristo è risorto!

Resurrexit Christus!

Khristós anésti!

Le Christ est ressuscité!

Christ is risen!

Christus ist auferstanden!

Cristo ha resucitado!

Cristo ressuscitou!

Chrystus Zmartwychwstal!

Cristós a inviat!

Detail východního okna v kostele St. Martin in the Fields, Londýn.

Pokoj a dobro o Velikonocích a radost ze vzkříšení Krista přeje všem svým čtenářům redakce Magazínu ChristNet.eu.

 

V postní době "blokoval" pohled na východní okno anglikánského kostela St. Martin in the Fields v Londýně kříž Terry Daffyho s názvem "Oběť, nikoliv vzkříšení' (Victim, no resurrection' ). Kříž je zneklidňující a autor ho maloval rok a půl ve stínu monstrózní liverpoolské anglikánské katedrály z 19. stol., obklopen násilím a nepokoji, které město začátkem 80. let 20. století sužovaly. Na kříži jsou dvě postavy, jednou z nich je malý chlapec Kevin bez dolních končetin (viz obr. č.3), kterého se snažil Terry naučit plavat i plno dalších symbolů. Kříž je součástí putovní výstavy. V londýnském kostele byl vystaven jen do Velikonoc, kdy uvolnil místo světlu "vzkříšení" dopadajícímu do kostela novodobou vitráží.

 Kříž Terryho Daffyho -"Oběť, nikoliv vzkříšení' (Victim, no resurrection' )

 Malý handicapovaný plavec Kevin v náručí druhé postavy

Foto: Jan Kirschner