Celý anglicky mluvící svět si 2. května připomněl čtyřsté výročí vydání „nejvlivnější knihy, která kdy vyšla v angličtině“ – biblického překladu krále Jakuba, plným názvem Schválené verze krále Jakuba. Píše o tom stanice BBC. Protestantské církve i historikové plánují celou řadu akcí, jimiž chtějí oslavit zřejmě nejvlivnější z biblických překladů v dějinách křesťanství. Na doporučení krále Jakuba I. Stuartovce vznikal v letech 1601 až 1611. Právě 2. května 1611 vyšly první svazky u královského tiskaře Roberta Bakera. „Když si dnes zadáte na vyhledávači Google anglicky slova King James Version, vyjede vám přes sedm milionů odkazů,“ upozorňuje BBC. 

Podle listu USA Today dnes vlastní svou bibli ve Spojených státech na 89 procent dospělých Američanů, přičemž z nich má na 67 procent právě překlad krále Jakuba. Ačkoli v angličtině je známo na 15 nových a modernějších překladů, alžbětinská bible co do obliby zcela vede u těch, kdo si v Knize knih čtou pravidelně. Na 82 procent Američanů, kteří tráví nad biblí čas aspoň jednou za měsíc, berou do ruky právě překlad krále Jakuba. Z nich je ovšem 76 procent starších 55 let, zatímco v mladší generaci má tuto bibli v oblibě jen 56 procent respondentů. Archaický jazyk „jakubovské bible“ je nesrozumitelný pro 27 procent čtenářů a 16 procent jej považuje za zastaralý. Na 31 procent respondentů jej však i dnes naopak považuje za nádherný, a 23 procent za snadný k zapamatování. Právě skrze překlad krále Jakuba vešly do všeobecného anglického povědomí obraty jako „sůl země“, „oko za oko“, „házet perly sviním“ a další. 

Titulní strana Bible krále Jakuba z roku 1611 - Foto: The story of The Bible

Titulní strana Bible krále Jakuba z roku 1611

Historickým, jazykovým a svým způsobem i náboženským ekvivalentem Překladu krále Jakuba v českém prostředí je nepochybně Bible kralická, která řadu překladatelských oříšků vyřešila velmi podobně jako anglický protějšek. Kralický překlad je však v mnohém ohledu propracovanější – zatímco v Překladu krále Jakuba chybí poznámkový aparát a na okraji jsou jen stručně vysvětleny některé řecké a hebrejské termíny, Bible kralická je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem, obsahujícím i dobové reálie a exegeze. Oba překlady jsou pořízeny metodou formální ekvivalence, což znamená, že se snaží o maximální přesnost. Místy jsou až doslovné a ve Starém zákoně s obdivuhodnou přesností kopírují hebrejský text. Slova bez opory v originále jsou v jakubovské i kralické bibli vyznačena závorkami či kurzívou. Jazyk překladu krále Jakuba je velmi vznešený, básnický a slavnostní a užívá mnohá slova, která byla archaická už v době jeho vzniku. 

Výročí překladu nyní využila také anglikánská univerzitní farnost při Velké koleji svaté Marie v anglické Cambridge, která vystavila unikátní prvotisk jakubovské bible. „Není to dokonalý výtisk, ale na titulní straně Nového zákona je patrné datum 1611,“ řekl stanici BBC knihovník Peter Meadows. Jedinečný svazek objevil kaplan farnosti Phil Gorman. „Vyplatilo se mi přehrabování ve staré kostelní knihovně,“ říká šťastný nálezce. Univerzita si podle záznamů pořídila první bibli krále Jakuba již v roce 1612 a zaplatila za něj 52 šilinků. Tato bible se však časem ztratila. Výtisk objevený mladým kaplanem kdosi daroval univerzitě v roce 1925, ale pak byl uložen do ochranného papíru a nějak se na něj zapomnělo. Jeho cena se odhaduje na několik tisíc liber, protože chybějí stránky. Za neporušený prvotisk by ovšem sběratelé zaplatili až statisíce liber. Univerzita z úcty k nálezu a k nynějšímu výročí zorganizovala veřejné čtení z historické bible, které minulou středu zahájil osobně canterburský arcibiskup Rowan Williams. 

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)

Foto: The story of the Bible