Noc kostelůVíce než 921 otevřených kostelů či modliteben a jeden až dva miliony návštěvníků slibuje druhý ročník Noci kostelů, jeho cílem je umožnit nezávazné přiblížení, setkání s křesťanstvím a vytvoření o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Myšlenka Noci kostelů se do České republiky dostala ze sousedního Rakouska, kde se koná již šestý ročník akce. Událost obě země koordinují společně, letos poprvé se zapojí i několik desítek slovenských církevních stánků. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR.

"Myšlenka Noci kostelů se velmi rychle rozšířila a velký počet návštěvníků je důkazem, že je správná. Při Noci kostelů je vítán každý: někdo si jde kostel jen prohlédnout, protože jinak by snad ani neměl odvahu do chrámového prostoru vstoupit, jiný přichází s očekáváním hlubších duchovních zkušeností. To vše je při Noci kostelů možné a jen na samotném návštěvníkovi záleží, jak daleko vstoupí," říká vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn.

27. května stovky dobrovolníků ze všech českých i moravských diecézí vytváří a realizují vlastní program, který vychází z cílů a tezí Noci kostelů. Program v jednotlivých místech vzniká nezávisle, vzájemná je pouze koordinace a propagace akce. Jedním z nejviditelnějších prvků proto zůstává vizuální styl, jehož autorkou je rakouská grafička Vera Rieder, a který je k propagaci používán již od roku 2005. V Česku se první úspěšný ročník konal minulý rok, letos se k akci přihlásilo dokonce víc kostelů než v Rakousku, zemi kde myšlenka Noci kostelů vznikla.

Duka: V prostoru chrámu, má každý nekonečnou cenu

„Můžeme vstoupit do prostorů, které formovaly naše náboženské, kulturní i společenské dějiny. V mnohých z nich se utvářely naše národní dějiny. V nich bylo požehnáno životu při křtu, v nich se uzavíraly sňatky, ale byla také konána poslední rozloučení. Život každého jednotlivce dostával, ale může i dnes dostat, potvrzení o své jedinečnosti a významu. Zde, v prostoru chrámu, má každý nekonečnou cenu, jak o tom svědčí ukřižovaný Ježíš Kristus na kříži,“ zve k návštěvě kostelů pražský arcibiskup Dominik Duka.

Oficiální začátek všude po zemi oznámí zvony v 18:00, doprovázeny budou modlitbou za Noc kostelů. Programy, které zahrnují koncerty, zpěvy, komentované prohlídky, meditace, budou zdarma. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.nockostelu.cz

Záštitu nad Nocí kostelů 2011 převzali arcibiskup Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví ČR Joel Ruml, ministr kultury Jiří Besser, primátor hl. města Prahy Bohuslav Sobotka a mnozí další.

Stručný přehled z jednotlivých diecézí:

Praha

V pražské arcidiecézi se otevře téměř 160 kostelů. Zpřístupněny budou veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty, klenotnice nebo klášterní zahrady. Připraveny jsou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení, ale také akce pro děti. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu. Kromě katolických kostelů a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta se účastní také sbory Církve českobratrské evangelické, Církev československá husitská, Církev bratrská či Starokatolická církev. Návštěvníky mimo jiné čeká výstup se svícemi na Svatou Horu, komentovaná prohlídka děl Karla Škréty v Týnském chrámu, Tanec světla u nejsv. Salvátora či trochu morbidní téma v kapli sv. Rocha, kde se bude hovořit o moru v českých zemích. Opominout však nelze ani literární večer poskládaný z úryvků slavných textů, které zmiňují katedrálu sv. Víta či mezinárodní večer v evangelickém kostele u Jákobova žebříku.

Litoměřice

Litoměřice - Noc kostelůV litoměřické diecézi se přihlásilo 129 kostelů, kaplí a modliteben, což je oproti loňskému roku, kdy zde akce probíhala poprvé, dvojnásobný počet. Církevní objekty budou 27. května otevřeny většinou od 18.00 hodin, a programy budou ukončeny obvykle kolem půlnoci. I v letošním roce jsou plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, tvořivé dílny, divadelní představení, koncerty atd. Mezi zajímavosti bude zcela jistě patřit speciálně vypravený autobus, který vyjede z Ústí nad Labem a objede s poutníky na své trase celkem 9 kostelů z diecéze.

Plzeň

V plzeňské diecézi se do projektu přihlásilo celkem 92 objektů, z toho 20 v Plzni. Dalších 72 kostelů, ve kterých akce proběhne, se nachází na území Plzeňského, Karlovarského a části Středočeského kraje, které územně spadají do plzeňské diecéze. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program, a možnost pohodlně se dostat i do vzdálenějších míst dispozici kyvadlovou dopravou. Autobusy budou k dispozici zdarma.

Hradec Králové

V diecézi se přihlásilo 131 kostelů (z toho 34 nekatolických). Na účastníky čeká velmi pestrá nabídka z programu, na jehož přípravě si pořadatelé v jednotlivých farnostech a sborech dávali velmi záležet. Například v Kutné Hoře v chrámu sv. Barbory zazpívá sbor Cantica a zajímavostí pak bude netradiční prohlídka nazvaná Ticho kostela promlouvá, určená ke ztišení, meditaci a modlitbě. Českobratrská církev evangelická v Hlinsku nabídne prohlídku tvrze přestavěné na modlitebnu, kromě jiného zde zazní zpěvy z Taizé a odehrají se dva diskusní bloky s neobvyklým názvem Katolický kněz zpovídá evangelického faráře. V hronovském kostele Všech svatých začne Noc kostelů duchovní částí a bude pokračovat zpíváním pro děti a mládež, prohlídkou zvonice, promítáním o posvátných místech Řecka a Itálie a besedou o víře.

České Budějovice

V českobudějovické diecézi se projektu zúčastní 55 kostelů. Návštěvníci se budou moci zúčastnit prohlídek, hudebních vystoupení nebo si promluvit s knězem. Zajímavostí zcela jistě bude otevřená věž v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích, stejně tak i v kostele sv. Anežky České v Českých Velenicích. Návštěvníci mají možnosti prohlídnout se farní kroniku z roku 1787 v Olešnici, nebo se zúčastnit výtvarné soutěže Navrhněte okno do kostela v evangelickém kostele v Českých Budějovicích.

Brno

V brněnské diecézi, kde se Noc kostelů bude konat již po třetí, se do projektu zapojilo 134 kostelů, kaplí a modliteben sdružených v Ekumenické radě církví. Brožura s programem Noci kostelů v Brně je k dispozici v jednotlivých kostelech a na brněnských informačních centrech, k dostání bude i během samotného večera. Zcela jistě stojí za zmínku, že program Noci kostelů připomene i lednové výročí 600 let od úmrtí markraběte Jošta Lucemburského. Po celou dobu Noci kostelů bude v brněnském kostele sv. Tomáše v bývalé Mariánské kapli ke zhlédnutí expozice o životě zakladatele kostela a audiovizuální pásmo o průzkumu jeho hrobky a tělesných ostatků. Návštěvníci si budou moci také prohlídnout památné prostory bývalého kláštera premonstrátů v Brně-Zábrdovicích, které bývají dostupné pro veřejnost jen při zvláštních příležitostech.

Olomouc

Olomouc - Noc kostelůV olomoucké arcidiecézi se projektu zúčastní 141 kostelů, kaplí a modliteben patřících pěti církvím. Letos poprvé se otevřou i kaple: kaple Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity Olomouc a kaple Panny Marie v olomouckém Arcibiskupském paláci, nebo dvě kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Zajímavostí z nabitého programu a ojedinělou akcí v celostátním měřítku je celodenní festival Pozdrav Noci kostelů, který se ukuteční na olomouckém Horním náměstí v pátek 27. května od 9.00 do 18.00 hodin. Po celou dobu bude ve stanech okolo pódia probíhat výtvarná a tvořivá dílna pro děti s malováním, keramikou a soutěžemi. Kromě řady místních souborů a schol zde vystoupí také sbor Capricolium z Głuchołaz Noc kostelů probíhá totiž v olomoucké arcidiecézi jako partnerský projekt s polskou diecézí Opole. Spolu s polskými zpěváky přijede do Olomouce i výprava poutníků z několika farností téže diecéze, kteří se hodlají zapojit do přípravy Noci kostelů ve své domovině, a také opolský biskup Andrzej Czaja.

Ostrava

Do Noci kostelů 2011 se v Moravskoslezském kraji zapojilo více než 80 objektů. Nejvíce kostelů se zpřístupní v Ostravě a Frýdku-Místku. V rámci ostravsko-opavské diecéze budou mít otevřeno kostely také v okresech Bruntál, Jeseník, Karviná a Nový Jičín. Na programu jsou prohlídky kostelů, sakristií, varhanních kůrů, věží, ale i ochutnávky mešních vín, hra na varhany, koncerty nebo videoprojekce. Mnohé farnosti nabízejí v rámci Noci kostelů prostor pro ztišení nebo rozhovor s knězem. Noc kostelů se stane prvním dnem dlouhodobého zpřístupnění věže farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, na kterou bude možné vystoupat vždy o víkendech až do poloviny září. Program bude zaměřen také na nejmenší návštěvníky. Například v evangelickém kostele ve Frýdku-Místku se budou moci děti zapojit do tvorby ručních výrobků, kreslení před kostelem nebo luštit kvízy.

Sestaveno za pomoci informací z Nockostelu.cz; autorem přehledu z jednotlivých diecézí je Tiskové středisko České biskupské konference.

Foto: Nockostelu.cz