Akreditovaných účastníků bylo na 45. MFF KV roku 2010 celkem 11 105, tj. asi o 1000 méně než v roce 2009. Počet festivalových pasů se oproti předminulému roku snížil z 10 277 na 9 242, filmových tvůrců ze 342 na 315, filmových profesionálů ze 814 na 767, počet novinářů ze 628 na 599. Produkcí bylo 413 oproti 464 a vstupenek se prodalo 126 808, tj. 4 485 méně než na festivalu předchozím. Příčin může být celá řada. Přesto lze hodnotit festival jako velice úspěšný, se stále vysokým počtem mladých účastníků, což je jeho specifikum v porovnání s festivaly v zahraničí.

 Jury festivalu

Další informace lze najít na následujících odkazech:

CENY

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/ceny/#menu

HOSTÉ

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/hoste/#menu

PROGRAM

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/hoste/#menu

FESTIVALOVÝ DENÍK

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/denik/#menu

FESTIVALOVÝ PLAKÁT

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/plakat/#menu

FESTIVALOVÁ VIDEA

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/videa/#menu

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2010/tiskova-zprava/#menu

Pro čtenáře Christnetu je jistě zajímavé, že v rámci hodnotících komisí byla ustanovena mezinárodní Ekumenická porota, která pracuje v následujícím složení:

Helena Babická - ČR
Lukáš Jirsa - ČR
Charles Martig - ŠVÝCARSKO
Cindy Mollaret – FRANCIE - prezident
Hans Joachim Schlegel - NĚMECKO
Jean-Michel Zucker - FRANCIE

Od roku 1994, SIGNIS – Mezinárodní katolické sdružení pro komunikaci, (původně OCIC – Mezinárodní katolická organizace pro film) a INTERFIL – Mezinárodní mezi církevní filmová organizace jmenuje Ekumenickou porotu na karlovarský Mezinárodní filmový festival. Tyto organizace jsou společně přítomné jako Ekumenická porota na početných filmových festivalech. Od roku 1973 v Locarnu, od roku 1974 v Cannes, od roku 1979 Montrealu, od roku 1999 v Lipsku, od roku 1992 v Berlíně, od roku 1995 v Mannheimu-Heidelbergu, od roku 1999 Cottbusu, od roku 2000 ve Zlíně, od roku 2001 v Bratislavě, od roku 2007 v Jerevanu, atd.

„V Karlových Varech se Ekumenická porota skládá ze šesti členů, které pocházejí z různých zemí i kultur, mezi nimiž jsou filmoví žurnalisté, kritici, teologové, vědečtí pracovnici a učitelé. I když členové poroty pocházejí z různých křesťanských vyznání (římskokatolické, protestantské, anglikánské a pravoslavné), jsou otevřeni i pro mezináboženský dialog s židy, muslimy, apod. Ekumenická porota je zcela nezávislá a během festivalu se schází, aby analyzovala, komentovala a hodnotila filmy.

Porota udílí a navrhuje ceny režisérům, kteří prokázali opravdový talent, uspěli se zobrazením lidské zkušenosti v souladu s duchem hodnot evangelia anebo dokázali zdůraznit duchovní, lidské, sociální hodnoty. Oceňuje práce umělecké hodnoty, které dokazují sílu filmu a ukazují tajemnou hloubku člověka, týkající se jeho zranění, selhání, tak i jako jeho nadějí.

Pozornost je zaměřena na takové práce, které se dotýkají duchovní dimenze naší existence, vyjadřuje hodnoty spravedlnosti, lidské důstojnosti, respektování přírody, míru a solidarity. Tyto hodnoty, které jsou sdíleny všemi kulturami, objevují se také v křesťanské zvěsti. Ekumenická komise se při rozhodování vyznačuje svojí kulturní, sociální a náboženskou otevřeností.“ (Ecumenical Jury, Karlovy Vary 2010)

Další informace lze najít na následujících odkazech:

www.signis.net
www.inter-film.org

Film má tu velkou hodnotu, že dokáže vypovědět nějaký příběh, jakoby něco skutečného probíhalo před našima očima. Může sloužit pro pobavení, zasmání, obdařit nás momenty napětí a hororu, i vést nás k vážnému zamyšlení. Vyplňuje prázdnotu lidí osamocených a opuštěných. Film na nás bezesporu velmi působí, ovlivňuje náš hodnotový systém, naše postoje k vnějšímu světu i k sobě samým. Proniká i do oblasti našeho podvědomí a podmiňuje tedy výrazně naše chování. Na filmy se může vytvořit i psychická závislost a nebezpečím může být i žít příliš ve virtuální realitě.

Zatímco v minulosti jsme filmy mohli vidět pouze v kině, dnes nám prostřednictvím televizního vysílání dorazí přímo do našich bytů. Ve volném trhu tvorba i nabídka filmů téměř úplně odpovídá preferencím konzumentů. Kritériem filmových producentů je tedy koupěschopnost jejich produktů.

V dobách socializmu žáci a studenti školy se museli povinně zúčastňovat promítání sovětských filmů. Sledovaly se tím výchovné cíle. Když ale tento druh filmů, byl zařazen do nabídky kin, sály většinou zely prázdnotou. Často se stávalo, že když se neprodalo více jak pět lístků, a tak celé filmové představení bylo zrušeno.

Již papež Pius XII. se obrátil na filmové tvůrce 21. června a 28. října 1955. Zdůraznil, že „ideální akční film by neměl ignorovat náboženské hodnoty“ a „filmy by měly být v souladu s ideály, jež hlásá Církev“. V každém případě se tento papež postavil velmi pozitivně k filmové tvorbě, která se stala zejména v dnešní době neodmyslitelnou součástí našeho života.

V Novém zákoně je napsáno, že Ježíš se vyjadřoval pouze prostřednictvím podobenství, jinak že k lidem nemluvil, viz Mt 13,34. Tyto komunikační literární útvary, které Ježíš používal patří mezi umělecké prostředky a jejich výhodou je, že hovoří velmi silně k duši člověka a ovlivňují nevědomě mechanismy lidské psychiky. Výhodou filmu je, že dokáže na nás působit velmi komplexně, sugestivně, až hypnoticky. Může tedy značně ovlivňovat naše chování. Možná, že Ježíš Kristus by se stal režisérem a snažil se oslovit člověka skrze filmovou tvorbu. Církve si stále více uvědomují roli filmu v jejich evangelizačním úsilí. Přičemž film je i obrazem celkového stavu společnosti a ukazuje jako zrcadlo problémy současného člověka.

Výhodou festivalů je, že je možné nejen vidět větší množství filmů za den v dostupných cennových relací, ale i přímo se setkat s herci, režiséry a producenty. Současně s ostatními mladými lidmi sdílet silné umělecké zážitky, což by pro některé mohl být i začátek sdílení života ve dvou.

Na shledanou na 46. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 1-10. července 2011.

Informace o 46. MFF KK 2011: http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/predstaveni-festivalu/

P. Petr Živný, člen korespondent Christenu v Itálii byl akreditován na 45. MFF KV.