Bible24Téměř 200 dobrovolníků bude tento pátek a sobotu v kostele sv. Ludmily na Vinohradech nepřetržitě číst Boží slovo. Projekt s názvem Bible24 je inspirován římskou četbou Bible „Bibbia giorno e notte“, která se poprvé konala v roce 2008 a byla přístupná i komukoliv na internetu a v TV. Cílem Bible24 je přiblížit krásu a moudrost Písma farníkům a oslovit nevěřící.

První celodenní četba v Česku se odehrála před dvěma lety v Uherském Brodě. Druhý ročník se následujícího roku konal v Brně a letos se událost přesunula do hlavního města.

Celému projektu předchází rozsáhlá organizační příprava: „Přípravy se vždy rozjíždí před začátkem postní doby tak, aby od postu už farnost měla i tento úmysl k modlitbě. A samozřejmě, že se zintenzivňují v době velikonoční,“ vysvětluje jedna z hlavních organizátorek sestra Paulínka Andrea Hýblová. V koordinačním týmu jsou lidé všech věkových skupin a různých profesí. Farnost se na událost připravuje nejen modlitbou, ale například i duchovní obnovou, kterou vedl biblista Angele Scarano.

„Projekt je postaven tak, že každý si své čtení dobře promodlí a naučí číst, že to bere za své - hodně lidí si vybíralo i podle úryvku a ne podle hodiny čtení,“ doplňuje sestra Andrea.

Akci zahájí pražský biskup Karel Herbst

Do četby se nezapojují jen farníci od Sv. Ludmily a okolních farností. Mezi necelými 200 čtenáři budou mimo jiné přítomni letošní novokřtěnci a biřmovanci, zástupci různých hnutí a řeholí, někteří členové parlamentu a herci vinohradského divadla. Nebudou chybět ani členové dalších křesťanských církví. Četbu budou doprovázet hudebními vstupy studenti Gymnázia Jana Nerudy a Ženská gregoriánská schola od Sv. Ludmily.

Akci zahájí páteční bohoslužbou v 16:30 pomocný pražský biskup Karel Herbst, ten také jako první přečte úryvek z Matoušova evangelia. Následovat bude nepřetržité čtyřiadvacetihodinové textů čtyř evangelií a výběru z apoštolských listů. Po celý čas bude k dispozici čtenářům i posluchačům kavárna Křesťanského domova mládeže. Během soboty si bude možné zakoupit různá vydání Bible a další literaturu a filmy pro přiblížení Písma svatého dětem i dospělým. Zakončení proběhne v sobotu opět bohoslužbou.

Paralelně s pražskou akcí bude probíhat Bible24 také v Prešově, v katedrálním chrámu sv. Jana Křtitele za účasti metropolity Jána Babjaka. Na Slovensku se akce bude konat poprvé.

Oficiální stránky projektu mají adresu bible24.unas.cz.