Oblíbené knihy C. S. Lewise není v křesťanském světě snad ani třeba představovat. Široká veřejnost jistě zná minimálně filmy Letopisy Narnie. Menší okruh čtenářů je seznámen i s jeho apologetickou tvorbou, jako nejznámějšího zástupce uvedu knihu K jádru křesťanství. V roce 2008 vyšel v češtině malý skvost tohoto autora s názvem Velký rozvod nebe a pekla.

Na sto stránkách této knihy jen o trochu větší než formát A6 najdete spoustu zajímavých myšlenek. Hlavním tématem je, jak už název napovídá, nebe a peklo. Jak vypadá peklo? Jak vypadá nebe? Jak se lidé mohou dostat do nebe? Jaké jsou nejčastější překážky, které lidé musí překonat? To jsou jen některé otázky, nad kterými vás tato kniha donutí se zamyslet.

Tento fantastický alegorický příběh je vyprávěn v první osobě, člověkem, který se účastní výletu z pekla do nebe. Než odjede autobus, autor v knize popisuje svou představu pekla (nebo očistce – záleží, jak dlouho na tom místě člověk zůstane). V nebi přijdou výletníkům naproti osoby z jejich životů a nabízí jim druhou šanci. Vypravěč je svědkem několika různých rozhovorů, skrze něž autor poukazuje na časté překážky a hříchy lidského života. Myslím, že každý z nás se může ztotožnit alespoň s jednou situací, která je v této knize zobrazena.

V těchto rozhovorech jsou zmíněna témata pro křesťany zásadní – odpuštění, chtíč, milost, sobeckost, pýcha, přílišné filozofování o pravdě nebo (ne)ochota vzdát se čehokoli, co nám dává potěšení mimo Boha. Ačkoli se tato knížečka může zdát určena spíše pro mládež, obsahuje tolik alegorických situací a teologických myšlenek, že s úplným pochopením leckdy budou mít problémy i dospělí (v takovém případě jsou rozptylující barvité popisy krajiny spíše na škodu).

Cílem, ke kterému spějí všechny rozhovory a situace vyobrazené v knize, je rozhodnutí. Člověk má svobodnou vůli a musí se rozhodnout, jestli se vzdá sám sebe a svých potěšení i starostí, nebo jestli dál zůstane sobeckým jedincem. V knize vidíme, jak šťastné konce (muž, který se rozhodne bojovat s chtíčem), tak i smutné okamžiky (žena se vrátí zpět do autobusu čekat, až se vydá zpět).

Asi jedinou věcí, co knize vytýkám, je závěrečné rozuzlení v poslední kapitole, ale to je věcí čtenářského vkusu (nebudu dále rozvádět, raději si přečtěte sami). Myšlenky v knize vyjádřené toto malé škobrtnutí dokonale vyrovnají.

Velmi vám doporučuji si tuto knihu přečíst a udělat si vlastní názor. Zajímavá bude pro křesťany, a troufám si tvrdit, že i pro hledající nekřesťany. Velký rozvod nebe a pekla si na nic nehraje. Nesnaží se čtenáře uklidnit, ba naopak! Vyvolává v člověku znepokojivé pochyby o chování každého z nás – a to je přesně to, co potřebujeme.