Malé ale vlivné uskupení německých tradicionalistických kněží se minulý měsíc otevřeně postavilo proti způsobu, jakým jejich biskupové hodlají přistupovat k problematice zneužívání dětí a mladistvých v německé katolické církvi. K jejich veřejnému vyslovení nesouhlasu došlo pouze několik týdnů před oficiální návštěvou papeže Benedikta XVI. v Německu.

DBK.deNa konci června letošního roku se německá biskupská konference jednomyslně rozhodla, že zahájí dva tříleté projekty zaměřené na prevenci zneužívání dětí a mladistvých v církvi. Cílem projektů je zároveň i obnova důvěry veřejnosti v katolickou církev, kterou minulý rok početná zveřejnění případů zneužívání dětí ze strany kněží otřásla. Všech 27 německých diecézí tak má zpřístupnit dolnosaskému Kriminologickému ústavu osobní záznamy obviněných kněží, aby mohl určit příčiny a vzorce takových trestných činů z posledních 10 - v některých případech 65 - let.

Na toto rozhodnutí reagovala Síť katolických kněží, jejíž představitelé privátně adresovali biskupům protestní dopisy, v nichž pokládají zpřístupnění diecézních záznamů za porušení svých osobních práv.

Síť katolických kněží (SKK), jak se neoficiální sdružení 300 až 500 německých duchovních nazývá, a které proti rozhodnutí biskupské konference vystoupilo, má blízko ke Kněžskému bratrstvu svatého Petra a k Linecké skupině kněží. SKK se mimo jiné také staví proti zmírnění celibátních pravidel pro kněze, předávání větší zodpovědnosti laikům ve farnostech nebo proti další podpoře ekumenismu a argumentují, že zastánci podobných reforem uvnitř katolické církve by měli zvážit přestoupení k protestantským církvím.

Německá biskupská konference v reakci na tyto dopisy 5. srpna zveřejnila prohlášení podepsané tajemníkem biskupské konference P. Hansem Langendőrferem a ředitelem Kriminologického ústavu Christianem Pfeifferem, ve kterém zdůvodňují svůj postoj a zdůrazňují, že veškeré záznamy budou vedeny anonymně, a že celý projekt zcela vyhovuje zákonům na ochranu osobních údajů.

Jsme zdrceni nedostatkem důvěry

Téhož dne zveřejnila SKK svůj odmítavý postoj také na internetu. Své dvoustránkové vyjádření zakončuje slovy: „Jsme zdrceni nedostatkem důvěry v nás kněze a očividnou bezradností našich biskupů, kteří mají doslova v rukou naše osudy a kteří nás nejsou schopni ochránit před ustavičným veřejným obviňováním. To, že se nás nikdo neptal zda-li souhlasíme či ne (s výzkumným projektem, pozn. překl.) je porušením našich osobních práv a poukazuje na skutečnost, že spolupráce mezi biskupy a knězi je špatná a musí se změnit pokud má mít kněžské povolání jakoukoli budoucnost. Tímto žádáme německé biskupy, aby se zamysleli nad tím, k čemu se uvolili a odstoupili od zmíněných projektů.“

Mluvčí německé biskupské konference Matthias Kopp na protest SKK reagoval 8. srpna vyjádřením pro německý katolický informační server Kath.net slovy: „Otázka nakládání s osobními údaji a jejich ochrana byla široce rozvedena ve vyjádření tajemníka biskupské konference P. Langendőrfera z 5. srpna. Nemáme k němu co více dodat.“ Christian Pfeiffer pro server Domradio.de dodal, že obvinění ze strany SKK jsou „nepochopitelná“. „Každý se může na našich stránkách dočíst, jak hodláme postupovat v našem výzkumu a že opravdu nebudeme mít přístup k osobním údajům jednotlivých kněží. Přístup k nim budou mít pouze stálí pověření zaměstnanci diecézí v souladu s jejich popisem práce. Naším úkolem je porovnat specifika chování kněží, kteří jsou obviněni ze zneužívání dětí a mladistvých, zjistit v jakých rodinných poměrech vyrůstali, vytvořit si obraz o jejich životě a tím dojít k příčinám, které je vedly k porušení zákonů.“

K neshodám dochází v době, kdy se němečtí biskupové snaží zachovat jednotu v církvi, ale ocitají se pod stále větším tlakem "liberálních" teologů a katolíků podporujících ekumenismus, čemuž odporují konzervativně smýšlející kněží.

Z The Tablet přeložil Jiří Procházka