MelkVysoce postavení rakouští opatové minulý týden prohlásili, že plánované setkání vídeňského arcibiskupa kardinála Schőnborna s představiteli kněžské opozice nemůže zmírnit ani vyřešit stávající konflikt.

Církev se v Rakousku nachází ve stavu zmatku od chvíle, kdy skupina 300 kněží kolem Mons. Helmuta Schüllera vyzvala k neposlušnosti vůči některým celibátním nařízením a vůči zákazu udělování svátosti oltářní rozvedeným věřícím po uzavření nového sňatku. Kardinál Schőnborn členům oponující Rakouské iniciativy kněží (dále jen Iniciativa) sdělil, že jejich počínání se nemůže obejít bez následků a že by měli ustoupit od svých záměrů, nebo církev opustit. S tímto jim dal čas na „rozmyšlenou“ do 10. září, kdy se bude konat další setkání za zavřenými dveřmi. Opatové a proboštové zastupující Iniciativu však prohlásili, že postoje obou stran jsou natolik vyhraněné, že další jednání nemůže situaci v žádném případě vyřešit.

Naše snahy a stanoviska nejsou žádné malichernosti

kardinál SchönbornV celém Rakousku vykonává svá povolání kolem 40 opatů a proboštů a v polovině všech farností slouží jako farní kněží členové jednotlivých řádů. Předsedající Konference vyšších řádových představených, opat herzogenburgského kláštera Maximilian Fürnsinn, oznámil, že bude svolán sněm, protože některé změny, které Iniciativa žádá, by se daly přijmout, nebo by se o nich dalo plnohodnotně diskutovat. Patří mezi ně prý například možnost starších ženatých mužů podílet se na liturgii slova při mších. Opat schläglského kláštera Martin Felhofer dodal: „Současná situace nemůže být řešena pouze kardinálem Schőnbornem samotným. Všichni – biskupové, opatové, členové řádů a zástupci Iniciativy – musí zasednout a společně tato témata projednat.“ Zatímco se kardinál Schőnborn účastnil Světových dnů mládeže v Madridu a poté také teologického setkání v Římě, spor uvnitř katolické církve figuroval v rakouských médiích téměř denně.

K Iniciativě se doposavad připojilo celkem 400 kněží, což je téměř každý desátý v zemi. V četných rozhovorech pro média z posledních tří týdnů Mons. Schüller také zdůraznil, že se mu dostalo mnohých vyjádření podpory z celého světa, zejména z Brazílie, USA, Irska, Francie, Německa, Itálie a Mexika. Dále dodal, že taková souhlasná reakce naznačuje, že Svatý stolec „očividně“ stojí před problémy po celém světě a že „naše snahy a stanoviska nejsou žádné malichernosti“. Připustil, že Iniciativa čelí ostré kritice: „Někteří nás chtějí vyhodit z katolické církve a dokonce nás proklínají. Nazývají nás schizmatiky a buřiči, kteří ničí církev.“

Kardinál Schőnborn se vrátil 29. srpna „hluboce znepokojen“ do Vídně. Údajně prý bude nucen vedoucí Iniciativy dočasně zbavit funkcí. To ale může být ožehavé a může vést k daleko hlubšímu rozkolu v církvi, protože poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že 76,5 % Rakušanů Iniciativu podporuje.

Zastupující předseda Rakouské biskupské konference, grazský biskup, Egon Kapellari v nepřítomnosti kard. Schőnborna pro týdeník Profil sdělil, že problematika povinného kněžského celibátu nebo možnosti svěcení žen na kněze, které by Iniciativa také ráda prodiskutovala, jsou „úkoly, které máme před sebou a kterými se budeme muset z dlouhodobého hlediska důkladně zabývat, ale které nelze patřičně řešit v krátkém časovém úseku“.

Z článku Christy Pongratz-Lippitt v The Tablet přeložil Jiří Procházka

Foto: Klášter Melk v Dolním Rakousku a kardinál Schönborn / Wikipedia.org