Jiří ŠedivýP. Pfarm. Dr. Th Mgr. Josef Šedivý, O. Cr., přijal 14. září svoji opatskou benedikci (požehnání) z rukou Mons. Dominika Duky ve staroměstském chrámu sv. Františka u Karlova mostu, za účasti mnohých českých a moravských biskupů a opatů a velkého množství kněží, kteří koncelebrovali. Četní byli i zástupci maltézského a lazarského řádu. Nechybělo ani velké množství řádových sester. Apoštolskou nunciaturu zastupoval její poradce Mons. Dennis Kuruppaserg. Bývalí moravští farnící nového pana generálního představeného přišli i ve svých regionálních krojích a nechyběla ani jejich kapela. Kostelní prostor byl natolik naplněn, že mnozí museli sledovat slavnostní bohoslužbu z televizních obrazovek, které byly umístěny na nádvoří křižovnického kláštera. Vstup byl pouze na vstupenky, ostatní se do uvedených prostor nedostali. Celá bohoslužba, výzdoba i pozdější občerstvení v prostorách kláštera bylo perfektně zorganizováno, což svědčí o vynikajících manažérských schopnostech nového pana velmistra. Obrovský počet bývalých farníků, kteří připutovali až z daleké Moravy ukázal, jak si tito věřící P.Šedivého váží a jsou mu vděčni za jeho duchovní péči.

Pane velmistře, na co se chcete hlavně zaměřit ve Vaší budoucí práci?

Jiří ŠedivýPřál bych si, aby podle vzoru naší svaté zakladatelky Anežky České náš řád pečoval především o nemocné a chudé, tak jak o tom také dnes při mojí benedikci v kázání mluvil pan arcibiskup Duka. V naší společnosti je mnoho ústavů sociální péče, kde dosud chybí duchovní služba. Na tato místa by měli nastoupit křižovníci.

Je počet členů Vašeho řádu dostatečný, abyste tento náročný úkol zvládli?

Považuji za prioritu v mém vedení řádu podstatně zvýšit počet křižovníků v Čechách, na Moravě, Slezku i v Rakousku. Jen tak totiž budeme moci naše úkoly zvládnout. Domnívám se, že mnozí mladí muži neměli možnost se s naším řádem dosud seznámit a poznat jeho spiritualitu. Navíc se jedná i o řád výhradně českého původu, a proto jsou zde předpoklady, aby mohl lépe odpovídat naší národní mentalitě i potřebám naší současné společnosti. Křižovníci byli vždy úzce spjati s českým národem a vždy aktivně pomáhali církvi i vlasti, jak o tom svědčí naše dějiny.

Jsem rád, že ChristNet nám věnuje pozornost a všem jeho pracovníkům i čtenářům ze srdce žehnám.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na další spolupráci.

P.Petr Živný je korespondent pro Christnet v Itálii.