Papež Benedikt XVI. se dnes sešel s představiteli německých muslimů, navštívil místa spojená s působením Martina Luthera a protestantskou reformou. Na závěr dne odsloužil bohoslužbu před 90.000 věřících v Etzelsbachu a mimo oficiální program se také setkal se zástupci obětí sexuálního zneužívání, kterého se dopustili kněží a zaměstnanci církve.

papežPřed odletem do Erfurtu se papež dopoledne v Berlíně sešel s představiteli německých muslimských organizací. Muslimy označil za charakteristický znak Německa a zároveň je vyzval k dodržování německých zákonů. „Přítomnost velkého množství muslimských rodin se od 70. let minulého století stala stále více charakteristickým znakem této země,“ prohlásil podle mluvčího Německé biskupské konference na schůzce na vatikánské nunciatuře. Papež podle něj ocenil, že v životě muslimů hraje důležitou roli víra, současně ale zdůraznil potřebu dodržovat německou ústavu jako „základ lidského soužití“.

„Mnozí muslimové přikládají velkou důležitost náboženské dimenzi. To je někdy interpretováno jako provokace ve společnosti, která se tento aspekt snaží vytlačit na okraj anebo jej nanejvýš zařadit do sféry individuálních rozhodnutí jednotlivců. Katolická církev se usilovně snaží, aby se náboženské příslušnosti dostalo uznání ve veřejné dimenzi. Jde o požadavek, který se nestává bezvýznamným ani v pluralitní společnosti. Je třeba jej uskutečnit, ale musí se přitom vždycky zachovávat respekt vůči druhým. Vzájemný respekt vyrůstá ze shody na některých nezcizitelných hodnotách, jež jsou vlastní lidské přirozenosti, zejména nedotknutelná důstojnost každé lidské osoby. Tato shoda neomezuje projevy jednolitých náboženství. Naopak, dovoluje každému názorně dosvědčovat, v co věří, a nevyhýbat se přitom konfrontaci s druhým,„ řekl během vzájemného setkání.

Ve dvaaosmdesátimilionovém Německu žijí zhruba čtyři miliony muslimů. Značná část má problémy se začleněním do německé společnosti, protože neovládá němčinu a nemá dokončené ani základní vzdělání. Prezident Christian Wulff loni rozproudil vášnivé debaty svým výrokem, že islám už v současnosti patří k Německu stejně jako křesťanství a židovství, což mnoho Němců i tamních politiků odmítlo.

Víra není něco, co je možné vymyslet nebo vyjednat

papežOdpoledne Benedikt XVI. navštívil budovu bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém prožil dvacet let života, ještě jako katolický mnich, Martin Luther – od roku 1501 až do své exkomunikace v roce 1521. Dnes se zde konají mezinárodní konference, koncerty a divadelní představení. Papeže uvítal předseda Německé evangelické církve (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD), pastor Nikolaus Schneider a předsedkyně Duryňské evangelické církve Katrin Göringová -Eckardtová. Následovala společná ekumenická bohoslužba.

Při ní mimo jiné čtyřiaosmdesátiletý Benedikt XVI. prohlásil: „Během příprav papežské návštěvy se všemožně hovořilo o ekumenickém daru, který se od této návštěvy očekává. K tomu bych rád řekl, že to je politické nedorozumění víry a ekumenie,“ a odmítl laciné sbližování obou náboženských směrů v podobě kompromisu mezi naukami. „Uměle vytvořená víra je bezcenná. Víra není něco, co je možné vymyslet nebo vyjednat. Je to základ, podle něhož žijeme, ne rozvažování o přednostech a záporech,“ zdůraznil rodák z Bavorska občanským jménem Joseph Ratzinger, podle něhož je jednota obou vyznání možná jen „hlubokým vcítěním se a vžitím do víry“.  Předák německé evangelické církve Nikolaus Schneider za pozitivní signál označil papežovo výslovné uznání osobnosti Luthera. Ten je podle Schneidera spojujícím prvkem obou křesťanských proudů, k evangelíkům se v Německu hlásí přes 24 milionů lidí. Německá média však výsledek dnešního setkání katolické a evangelické delegace považují za zklamání. Frankfurter Allgemeine Zeitung ho na svém webu shrnul slovy: „Méně než málo.“

V podvečer se Benedikt XVI. vydal vrtulníkem k mariánskému poutnímu místu Etzelsbach ze 16. století. Tady na prostranství před nevelkou kaplí Svatý otec předsedal bohoslužbě mariánských nešpor, které se podle údajů německé policie účastnilo 90 tisíc lidí. Benedikt XVI. ve své homilii připomněl význam zdejšího poutního místa v dobách obou bezbožných diktatur, kdy se tam věřící začali hojně utíkat, aby si vyprošovali vnitřní pokoj, popsalo bohoslužbu Radio Vaticana.

Benedikt XVI.: Zodpovědným činitelům církve záleží na objasnění všech případů zneužití a budou se snažit prosadit účinná opatření na ochranu dětí a mladistvých

Hlavní představitel římskokatolické církve se také nečekaně sešel se zástupci obětí sexuálního zneužívání. Schůzka se konala v kněžském semináři v Erfurtu, který dnes hlava katolické církve navštívila. Poté měl papež také schůzku s lidmi, kteří se o oběti zneužívání starají, napsala agentura DPA s odvoláním na německou biskupskou konferenci.

„Papež byl pohnut a hluboce otřesen utrpením obětí zneužívání a vyjádřil jim hlubokou soustrast a politování za všechno, co bylo jim i jejich rodinám učiněno,“ cituje agentura z komuniké. „Ujistil přítomné, že zodpovědným činitelům církve záleží na objasnění všech případů zneužití a budou se snažit prosadit účinná opatření na ochranu dětí a mladistvých,lquo; dodává. „Papež Benedikt XVI. s oběťmi soucítí a doufá, že milosrdný Bůh, stvořitel a vykupitel všech lidí, rány zneužitých vyléčí a vrátí jim vnitřní mír.“

Setkání s oběťmi zneužívání nebylo součástí papežova oficiálního programu během nynější návštěvy v Německu. Bylo to ale očekáváno jako symbolické gesto; podobná přání vyslovovala v uplynulých dnech řada věřících. Série odhalení případů sexuálního zneužívání mladistvých na půdě církve otřásla Německem zejména loni a zasáhla zemi velmi silně, protože šlo o stovky postižených. Rozhořčení posilovalo i to, že církev reagovala z počátku váhavě.

Papež v Německu stráví ještě dva dny. V sobotu dopoledne bude celebrovat mši před katedrálou v Erfurtu a poté se přesune na katolický jih do Freiburgu. Tam v neděli jeho čtyřdenní cesta vyvrcholí.

Foto: Reuters

Související článek: Benedikt XVI. se sešel s oběťmi sexuálního zneužívání kněžími, muslimy i evangelíky

Související zpráva: Papež při přeletu nad ČR zaslal telegram prezidentu Klausovi a požehnal českému národu