V některých českých kostelích není nijak neobvyklé, aby kněz sloužil během týdne bohoslužbu v poloprázdném chrámovém prostoru a někde snad je i úplně sám. Do této kategorie patří i farnost sv. Jana Křtitele v Manětíně u Plzně. V jednom se však od ostatních chrámů liší: na bohoslužbu se pravidelně dostavuje krásný, mazlivý kocour, který dříve bydlel na faře. Budova však je nyní v havarijním stavu, a proto byla uzavřena. Kocour však zůstal věrný a snaží se pokaždé dostat do kostela. Při bohoslužbách se chová důstojně a neruší. Asi by si z něho měli manětínští vzít příklad...   

Liturgický dialog kocoura:


"Uf, čekám již dlouho na pana faráře, aby mi otevřel kostel."
"Výborně, i dnes jsem první..."
 "Tak kam se posadím?"
 "Rozhodně nezůstanu vzadu!"
 "Blíž k Tobě, Bože můj, jen k Tobě blíž."
"Nechápu lidi, kteří si při bohoslužbě sedají daleko od oltáře."


  "Vždy jsem snil o tom stát se ministrantem..."
 "Ovšem zvonit se mi vůbec nedaří..."
 "Už je čas začít..."
 "Modlit se znamená i umět naslouchat."
 "Neumím zpívat, ale k oslavě Boží bych hezky zamňoukal."
¨"Pokoj Tobě a brzy na shledanou."

Náš manětínský farní kocour by si určitě zasloužil pohlazení od Svatého Otce za dobrý příklad, který dává ve svém městě svojí pravidelnou účastí na bohoslužbách. 


foto:autor