Britští kvakeři se předminulý měsíc zavázali, že budou usilovat o to, aby se jejich církev stala více energeticky šetrnou, s co nenižším možným dopadem na životní prostředí. Jejich rozhodnutí jde ruku v ruce s jejich vizí životní skromnosti, kterou ale dovádí ještě o kousek dál. Rozhodnutí totiž znamená, že každý kvaker v Británii bude nabádán a zároveň všemožně podporován ve snaze umazat svoji energetickou stopu na životním prostředí. Bohoslužebné setkání Quakerů

Speciální kvakerská komise zároveň zpracovává plán možných úspor energie v jejich společenství a dalšího vzdělávání zaměřeného na ochranu životního prostředí. Členové tohoto křesťanského hnutí, jež vzniklo v Anglii v 17. století, souhlasili s tím, že se budou snažit řídit jeho zásadami. Mnoho kvakerů souhlasí s názorem, že naše planeta má omezené zdroje a že jsme naši Zemi pouze nezdědili od našich předků, ale už jsme si ji stačili i vypůjčit od našich dětí a vnoučat.  

Více než 1500 britských kvakerů se sešlo mezi 30. červencem a 6. srpnem na universitní půdě v Canterbury v hrabství Kent u příležitosti jejich každoročního velkého setkání. Paul Parker, který postřehy ze setkání sepisoval, vysvětluje: “Sešli jsme se, abychom rostli v Duchu. Naslouchali jsme Bohu a ujistili se, že je pro dnešní svět důležité, abychom změnili naše chování, způsob, jakým žijeme naše životy. Naše rozhodnutí jsou povzbuzující a týkají se dětí i dospělých, prostě každého v našem společenství.” Dochází i na umění

Rozhodnutí je pevně zakořeněno v kvakerském několikasetletém úsilí o nenásilný a rovnoprávný svět. Kvakeři chápou, že mnoho globálních problémů je vzájemně úzce provázaných. Přednášející během týdenního setkání také zdůraznili, že ekologická krize je nerozlučně spjata s ekonomickou nespravedlností ve světě. Zároveň vyzvali ke kritickému nahlížení zažitých hodnot konzumního kapitalismu a k zahájení debaty s politiky a dalšími zainteresovanými stranami. “Věříme, že tyto společné kroky nám umožní říkat pravdu mocenským strukturám daleko přesvědčivěji,” píše se ve zprávě ze setkání.

Téma udržitelného rozvoje a duchovních hodnot v časech zkoušek bylo také tématem navazující přednášky Pam Lunn z Quakerského výzkumného střediska ve Woodbrooke u Birminghamu. “Musíme si uvědomit s naprostou vážností, jak nesporný by měl být vliv teologie, náboženství a duchovna v odpovědi na hrozby a výzvy, kterým v současnosti čelíme. Lidé všech vyznání mají v naší době zodpovědnou úlohu.” Lunn dále hovořila o kvakerské duchovní tradici, principech a o “jasné potřebě zachování duchovní věrnosti, pakliže chceme posílit vnitřní odolnost tváří v tvář výzvám a nárokům, které na nás čekají”.

Z Quaker News UK přeložil Jiří Procházka 
(české společenství lze nalézt na www.kvakeri.cz)

foto: www.kvakeri.cz

Popis bohoslužby společenství kvakerů

Více o propojení ochrany přírody s náboženským myšlením najdete na těchto odkazech, doporučuje překladatel textu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotheology

http://www.greenspirituality.org/files/green_spirituality_bibliography.pdf

http://www.ecotheology.org/