„V současnosti je jasné, že církev v Praze i celé České republice potřebuje vést živý, pokorný a opravdový dialog se současnou českou a moravskou společností, která určitě není ateistická,“ říká v knižním rozhovoru s Tomaszem Dostatnim a Jaroslavem Šubrtem, který na podzim vyšel v nakladatelství Portál, hlava české katolické církve arcibiskup Dominik Duka. 192 stran této publikace nabízí pohled do historických východisek české a evropské církve, protknutý osobní zkušeností a názory muže, který má na různých úrovních vliv na její podobu již od 60. let minulého století.

Dominik DukaKniha Dominik Duka: Tradice, která je výzvou vznikla letos v létě během několika dní při pobytu v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí. Nejedná se o Dukův první knižní rozhovor, již v roce 2008 s ním vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu rozhovorů, tehdy ještě jako královéhradeckým biskupem, od autora Martina Leschingra s názvem V Duchu pravdy, která otvírala otázky jeho osobního života, kontroverzní témata církevní historie, či často medializovaný vztah k Václavu Klausovi. Nejen proto se autoři nového knižního rozhovoru drží jiné linie: „... nepředpojatě hovořit o řadě klíčových témat, nutných pro pochopení vztahu našich současníků ke křesťanské víře a náboženství.“

V jednotlivých kapitolách autoři postupně s pražským arcibiskupem procházejí moderní dějiny české katolické církve (převážně 20. století) a jejího postavení v evropském kontextu. Od přerušení náboženských tradic josefinskými reformami, postoji a vlivu církve na Československo mezi světovými válkami, změnách, které nastaly po nástupu totalitních mocí, až po znovuzískání svobody a výhled do budoucnosti ukazuje Dukův hluboký vhled do historie. Od 50. let se historické události a jejich vliv na církev a stát navíc protínají s jeho osobní zkušeností. Díky tomu celý rozhovor působí jako velmi živé a konkrétní vyprávění. Kapitoly prolíná a spojuje téma tradice, její vnímání, násilné přerušení a následná výzva na ní navázat. Díky osobě polského dominikána Dostatniho kniha získává rozměr středoevropského pohledu na českou církev.

Publikace je doplněna 24. stranami obrazové přílohy, i když nepříliš dobré kvality. Větší pozornost by si rozhodně zasloužilo také typografické zpracování, které je nenápadité a v obálce knihy působí rušivě - nadpisy vysazené textovým písmem jsou zarovnány příliš k pravému okraji. Naopak velmi příjemným dojmem působí poznámky pod čarou vysvětlující a popisující historické události a osobnosti, které jsou účinnou pomůckou laickému čtenáři.

Pro věřící i nevěřící není těžké s řadou názorů pražského arcibiskupa nesouhlasit, nejde mu ovšem upřít upřímná snaha v době znovu nabyté svobody opět otvírat církev uzavřenou do sebe k dialogu. Autorům se daří v knize pootevřít jeho myšlenkový svět, názory, argumenty a pohnutky, které jsou výzvou pro zapojení do dialogu o tradici církve, společnosti a její budoucnosti.

Dominik Duka, Tomasz Dostatni, Jaroslav Šubrt: Tradice, která je výzvou, nakladatelství Portál, 192 s.

Tomasz Dostatni (1964) je dominikánský kněz, publicista, v devadesátých letech působil v Praze, kde se zasloužil o rozvoj česko-polských vztahů mezi umělci a intelektuály. Žije v polském Lublinu, kde stojí v čele nadace Ponad granicami. Je autorem několika knih (v češtině vyšel knižní rozhovor s Tomášem Halíkem Smířená různost, Portál, 2010).
Jaroslav Šubrt je šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy. Překládá z polštiny.