Představitelé katolické církve ve Vatikánu ustavili společně se zástupci Lutherské světové federace výbor, ve kterém budou jejich zástupci prodiskutovávat problematiku reformace. Tento široký dialog bude předcházet 500. výročí rozdělení křesťanů z roku 1517, které si v roce 2017 připomeneme, sdělil švýcarský kardinál Kurt Koch. Podle kardinála Kocha, který je zároveň presidentem Papežské rady pro jednotu křesťanů, rozhovory ve Vatikánu již započaly a on sám pevně věří, že přinesou ozdravení mezicírkevních vztahů.

Cílem je ozdravení paměti reformace

V rozhovoru pro německou stanici Deutsche Welle kardinál také sdělil: „Není pochyb o tom, že výsledkem našeho dialogu bude společný dokument, ve kterém vyjádříme naše společná pozitivní i negativní stanoviska týkající se reformace.“ Zdůraznil zároveň, že z jeho pohledu je hlavním cílem „ozdravení paměti reformace“. Ve stejném rozhovoru pak také apeloval na hledání nových cest ekumenických vztahů mezi katolíky a lutherány. Dodal také, že zklamání a nevole mnohých protestantů z papežovy zářijové návštěvy v erfurtském klášteře Augustinerkloster, kde Martin Luther 6 let žil, byly v mnoha ohledech nešťastné reakce.

V době papežské návštěvy bývalý předseda Federace evangelických církví v Německu Manfred Kock prohlásil, že je tato návštěva „ukázkou římského centralismu“. Současný předseda Nikolaus Schneider pak podotkl: „Stojíme na půli cesty (ve vztahu k Římu) a budeme usilovat o to, abychom na tomto místě zůstali.“

Když čteme papežovy erfurtské proslovy, je z nich jasně cítit „síla naděje“ a to, že jsou „do budoucna správným krokem vpřed“, říká kardinál Koch. Dodává pak, že papež hodnotí Luthera „nanejvýš pozitivně“.

Podle jeho slov také Benedikt XVI. dává základy budoucím ekumenickým snahám tím, že klade důraz na to, aby církve společně svědčily o přítomnosti Boha v sekulární společnosti. „Proto se dívám na budoucnost ekumenismu v Německu s velkým optimismem“, pokračuje kardinál a zároveň podotýká, že mnozí si ve Vatikánu všimli, jak kladně papež hovoří o Lutherovi a jak pozitivně vidí ekumenické snahy.

Kardinál vyzval německé protestanty a katolíky, aby se společně zamysleli nad prvními patnáctisty lety historie, kterou sdíleli jako jedna církev. Mohlo by to podle něj poskytnout nový vhled a nové pochopení reformace. „Luther koneckonců nechtěl založit novou církev. Neměl zájem na kompletní odluce, ale na obnově církve.“ Na dotaz, proč se stále věřící ze smíšených manželství katolíků a protestantů nemohou účastnit svatého přijímání, kardinál odpověděl, že by tato skutečnost mohla být „silným podnětem“ k dalšímu ekumenickému dialogu na toto téma.

Studujme Luthera

Předseda Německé biskupské konference, arcibiskup Robert Zollitsch, v nedávné době vybídl německé katolíky ke studiu Luthera a řekl také, že schisma v církvi, „které Luther nikdy nechtěl, vedlo v Německu k děsivé pohromě“. Zároveň prohlásil, že připomínka reformace je příležitost k pochopení Luthera a k možnosti „objevit v něm člověka hluboce oddaného“. I arcibiskup Zollitsch je přesvědčen, že papež Benedikt „nenechal nikoho na pochybách o tom, že měl Martin Luther, se svojí nesmírnou duchovní silou, za cíl víru v Ježíše Krista a láskyplného a milosrdného Boha.

Poté, co byl rozhovor s kardinálem Kochem odvysílán, Nikolaus Schneider řekl pro německý tisk, že Federace evangelických církví v Německu chce, aby před výročím reformace katolíci a protestanti společně zhodnotili historii svých církví. Cílem je podle něj osvětlit to, kde se každá z nich provinila na té druhé. Zdůraznil, že jak katolíci, tak protestanti se navzájem „pošpinili a pohanili“ a že „bylo prolito mnoho krve“. Je tedy zapotřebí najít společný náhled na minulost a pojmenovat jasně chyby na obou stranách.

Svaté roucho nebo "trierský švindl"? 

The Tablet v této souvislosti uveřejnil i zajimavou zprávu o výzvě předsedy svazu evangelických církví Německa (EKD), Nikolause Schneidera, vybídl německé protestanty, aby překonali své několikasetleté pochybnosti a odpor vůči pozůstatkům a relikviím svatých a zúčastnili se 500. výroční katolické poutě Svatého roucha v německém Trieru. Pouť se uskuteční mezi 13. dubnem a 13. květnem.

Ježíš byl podle tradice do tohoto spodního šatu beze švů oděn před svým ukřižováním a později byla tato část jeho údajného oděvu převezena do Trieru.

Trierský biskup Stephan Ackermann prohlásil, že respektuje pochybnosti protestantů ohledně pouti ke Svatému rouchu, kterou Luther nazýval „trierský švindl“, „vábivé, falešné, ostudné šaškování“ a „trierský ďábelský trh“. Biskup ale také dodal, že by přesto chtěl pozvat evangelíky k účasti na pouti a ke „společné ekumenicky objevné cestě“.

Článek Christy Pongratz-Lippitt a krátkou zprávu o trierském rouchu z týdeníku The Tablet přeložil Jiří Procházka

Titulky redakční

foto 1-2: archiv Magazínu ChristNet.eu
Foto 3: Setkání německých evangelíků na Kirchentágu v Dráždanech ( červen 2011). Foto: Jan Kirschner