Současný papež Benedikt XVI. často vybízí křesťany, aby byli opravdovými svědky, „aby se Bůh – pravý Bůh – stal dostupným“ všem. Jedním z těch, kteří vzali vážně tuto výzvu, je Aldo Trento, katolický kněz, člen misionářské fraternity sv. Karla Boromejského, od roku 1989 misionář v Paraguay.

Italský „zbojník“, který se v době studentských nepokojů nechal zasáhnout slovy studentů katolického hnutí Comunione e liberazione, jenž mu změnila celý život: „Svět se nemění revolucemi. Osvobození Vietnamu, stejně jako osvobození společnosti od zla vychází z našich proměněných vztahů, z našeho přátelství, které má kořen v Kristu.“

Zrodilo se hluboké přátelství se zakladatelem hnutí, katolickým knězem Luigi Giussanim, a ten ho posléze požádal, aby navázal na práci jezuitů 16. století a pokračoval v předávání radostné zvěsti v Paraguayi.
Na čem je vystavěná jeho práce? Každé ráno začít hodinou adorace před Nejsvětější svátostí a prosit Krista o „plán dne“. Otec Aldo zcela odevzdal svůj život – „já jsem ty, který mě tvoříš“. Z tohoto hlubokého vztahu, z postoje nechat se utvářet Tím, kdo nás zná lépe než my sami, postupně přicházely na svět nejrůznější projekty. Farnost, která se brzy stala centrem Assunciónu, dnes provozuje domov pro sirotky, školu, nemocnici, léčebnu pro lidi s AIDS, restauraci a pořádá mnoho dalších aktivit.

Otec Aldo vložil svoji zkušenost přátelství s Ježíšem do četných knih. Jednou z nejkrásnějších, které však není autorem, nýbrž hlavním protagonistou, je „Kronika nového světa“ od Roberta Fontolana, kde je shrnut celý životní příběh Otce Alda a „jeho“ misie.

On sám je pak autorem knih, které jsou vystavěny především z jeho farních katechezí, reflexí apod. Za pozornost stojí například jeho komentáře desatera. „Desatero popisuje lidské Já ve své přirozenosti a způsob, jakým se projevuje v realitě,“ říká.

Trentovy knihy nejsou žádnými intelektuálními traktáty, jsou určené všem, kteří chtějí opravdově žít. Vychází z prosté lidské zkušenosti, ze Setkání, které mění život.

Otec Aldo se stal misionářem par excellence, protože svou totální odevzdaností Kristu, pokorou, a především touhou obejmout každého člověka, která se tak silně odráží v jeho knihách, ovlivnil doslova celý svět. Denně dostává spoustu dopisů s nejrůznějšími dotazy či s prosbami o modlitby. Je proto velká škoda, že jeho texty dosud nejsou dostupné také v českém jazyce.

foto: http://communio.stblogs.org, http://veniteavedere.blogspot.com