Dominik Duka byl jmenován kardinálem 6.ledna letošního roku. Papež Benedikt XVI. tak učinil před modlitbou Angelus, Dukovo jméno ohlásil spolu s jedenadvaceti dalšími. Podle CIC je funkce kardinála spojena se třemi úkoly: volba papeže, pozice konzistorního poradce v nejdůležitějších otázkách a pomoc v každodenní péči o celou církev. Pravomoce a úkoly, spojené s titulem pražského arcibiskupa, Dominiku Dukovi náleží i nadále.

Jak bude probíhat kardinálská konzistoř?

Kardinálská konzistoř a s ní spojené slavnostní obřady, během kterých budou uděleny odznaky kardinálské hodnosti, potrvá od 17. do 21.února. Samotné konzistoři předchází za účasti papeže modlitba a rozjímání. Sobotní zasedání bude mít formu bohoslužby slova, od půl jedenácté předá papež nově jmenovaným kardinálům purpurová solidea, birety, kardinálské prsteny a příslušné dekrety.

Od 15.00 hod. bude Duka v chrámu sv. Řehoře celebrovat mši svatou pro poutníky, kteří přijedou z České republiky. Podvečer se ponese ve znamení přijímání gratulací, na večer je naplánovaná slavnostní recepce pořádaná ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.

V neděli od 9.30 hod. budou nově ordinovaní kardinálové slavit mši svatou ve svatopeterské bazilice, kde bude mimojiné svaté přijímání rozdávat patnáct českých kněží, studujících ve Vatikánu. Evangelium bude zpívat jáhen z pražské diecéze. Poté se Dominik Duka pomodlí u oltáře sv.Václava a spolu s dalšími členy delegace položí květiny u hrobu kardinála Berana v kryptě baziliky sv.Sabiny.

Kdo je kardinál?

Pojmem kardinál se označuje papežův spolupracovník a poradce. Od 6.století byl nazýván kardinálem kněz nebo jáhen, který byl pro své schopnosti přeložen na nové působiště, později se tento titul používal pro kněze pětadvaceti římských farností. Od doby Sixta V.se římští kardinálové dělili do tří kategorií: kardinálové jáhni, kardinálové kněží a kardinálové biskupové. Od roku 1958 museli kardinálové po svém jmenování přijmout biskupské svěcení, přičemž kardinálové starší osmdesáti let měli možnost volby - té využil například Tomáš Špidlík, který se rozhodl zůstat knězem. Od roku 1970 jsou kardinálové starší osmdesáti let vyloučeni z konkláve a maximální počet kardinálů voličů je 120.

Znakem kardinála je červená barva - nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Výjimku tvoří bílá rocheta a bílá mitra v případě slavnostního oděvu. Dominik Duka si objednal části kardinálského oděvu u krejčího Raniera Manicelliho, majitele malého obchůdku s církevními oděvy nedaleko vatikánské brány. O ušití druhé kardinálské kleriky se postaral Annibal Gammarelli, který své ručně šité oděvy exportuje do celého světa.

Kardinálové mezi českými biskupy

Dominik Duka se stává v pořadí jedenáctým kardinálem mezi pražskými biskupy a čtyřiadvacátým kardinálem z českých a moravských diecézí. Pravidlo jmenování pražských biskupů se ustálilo po druhé světové válce, mezi poválečné kardinály patřil Josef Beran, František Tomášek a Dukův předchůdce Miloslav Vlk. Přehled všech pražských arcibiskupů a kardinálů je uveden na stránkách pražského arcibiskupství.

foto: archiv Magazínu ChristNet.eu

Sestaveno s využitím zpravodajství pražského arcibiskupství,