Jsem studentkou Katolické teologické fakulty UK a v rámci své magisterské práce se zabývám problematikou cesty ke kněžství v Arcidiecézi pražské. Ve své práci bych chtěla především zkoumat moment, kdy se mladí muži pro kněžství rozhodují; ptát se na to, co mladé muže, kteří cítí povolání ke kněžství, ovlivňuje a co je pro ně rozhodující. Rovněž se moje práce zajímá o to, co pro nová kněžská povolání dělá Arcidiecéze pražská, kněží a křesťanští rodiče; jak mladé muže oslovují, motivují a podporují v jejich rozhodování na cestě za životním povoláním. . Přikládám rovněž malou ochutnávku předběžných výsledků z každého druhu dotazníku. (Dotazník pro rodiče mi již vyplnilo 934 osob, dotazník pro muže zatím jen 127 osob.)

Výňatek výsledků z dotazníku pro muže

V dnešní době se často v kostelích při mši svaté a i jinde a při jiných příležitostech křesťané modlí za nová kněžská a řeholní povolání. Vykonávají tak Ježíšovu výzvu: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Modlitbou rovněž vyjadřují svoji víru, že je to opravdu Bůh, který je hlavním a prvním aktérem povolání, že je to Bůh, od kterého povolání vychází.

Kromě modliteb je však dalším nezbytným způsobem, jak lze podporovat povolání, také přímé kázání a hlásání o potřebě nových kněžských povolání. Je důležité, aby se o tomto tématu mluvilo, zvlášť v dnešní době, kdy být kněz neznamená mít ve společnosti nějaké lepší postavení, neplyne z tohoto stavu žádný významnější materiální prospěch, ani se kněžství netěší mezi lidmi nějaké zvlášť velké úctě, někdy spíš naopak. Papež Jan Pavel II. vyzývá vychovatele a hlavně samotné kněze, aby kněžství představovali „jasně a důrazně jako reálnou možnost pro ty mladé muže, u nichž se projevují odpovídající dary a vlohy. Není třeba se bát, že jejich svoboda je zpochybňována a omezována. Naopak, jasná pobídka v pravém okamžiku může být rozhodující, aby mladý člověk dal svobodnou a autentickou odpověď.“ (adhortace Pastores dabo vobis, čl. 39) Bez nějaké pomoci zvenčí se totiž snadno může stát, že v sobě člověk sice slyší Boží volání, ale nemá odvahu na něj odpovědět. Proto je nutné, aby každý dospívající člověk měl možnost o svém povolání a o tom, co prožívá, mluvit s knězem nebo nějakou jinou autoritou, jako jsou rodiče, katecheté či vychovatelé.

Výňatek výsledků z dotazníku pro rodiče

Pomocí svého dotazníku bych ráda zkoumala, do jaké míry se teoretické požadavky církevních autorit uplatňují v praxi. Obracím se proto na rodiče, kteří mají svobodného syna ve věku od narození do 30 let, a rovněž na mladé muže, kteří se ještě nerozhodli pro své životní povolání, se zdvořilou prosbou o pomoc a spolupráci, bez které by moje práce byla nezajímavá, plná teoretických formulací.

Dotazník pro muže

Dotazník pro rodiče


Děkuji. Ráda se s vámi na stránkách Magazínu ChristNet.eu později podělím o výsledky výzkumu.

Stránky s podrobnějšími informacemi