Papež Benedikt XI. možná opět přijme do řad římskokatolické církve oštěpenou kontroverzní ultrakonzervativní skupinu Kněžské bratrstvo sv. Pia X., píše na svém webu německý magazín Spiegel. Ve středu měli čtyři kardinálové z Kongregace pro nauku víry, která dohlíží nad církevním učením, připravit pro papeže návrh, podle něhož by se bratrstvo mohlo do církve navrátit. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. odmítlo některé změny, které po roce 1962 přinesl Druhý vatikánský koncil. Proti Římu se vzepřelo v roce 1988, kdy ilegálně vysvětilo čtyři biskupy. To vedlo tehdejšího papeže Jana Pavla II. k tomu, že bratrstvo z římskokatolické církve exkomunikoval. 

Svatý stolec letos v dubnu dostal od bratrstva odpověď na své ultimátum, které po bratrstvu požadovalo definitivní vyjasnění některých věroučných otázek. Bez něho by je čekal bolestivý rozchod z Římem. „Jejich odpověď byla povzbuzující, je to krok kupředu,“ řekl tehdy mluvčí Vatikánu Federico Lombardi. Rádio Vatikán podle Spiegelu v posledních dnech citovalo další Lombardiho slova o tom, že jednou z hlavních letošních priorit Svatého otce je právě „úspěšné uzavření dialogu s Kněžským bratrstvem sv. Pia X., a tedy překonání bolestivé rozepře.“ 

Přesto se mezi čtyřmi biskupy bratrstva nad plánovanou dohodou strhla ostrá hádka. Jeden z nich, britský biskup Richard Williamson už v roce 2009 pobouřil svět tím, že zpochybnil počet obětí holocaustu. Dnes zaujímá vůči Vatikánu nekompromisní postoj a chce zabránit tomu, aby se bratrstvu navrátilo do jeho lůna. Většina příslušníků bratrstva ale politiku svého představeného biskupa Bernarda Fellayho schvaluje. Ten podle Spiegelu napsal Williamsonovi a ostatním biskupům bratrstva dopis, v němž je nabádá, aby ukončili svou izolaci, přijali papežovu nabídku a vzdali se názorů, které je oddělují od církve. 

Mezinárodní katolický týdeník The Tablet pak cituje slova tajemníka biskupa Fellayho, podle něhož je Vatikán připraven s bratrstvem uzavřít dohodu i za cenu ústupků. Z dvouletého vyjednávání mezi Vatikánem a bratrstvem sv. Pia X. je podle něj zřejmé, že v názorech na hlavní věroučné otázky obě strany stojí na jiné straně barikády. V posledních týdnech se prý ale ukázalo, že papež Benedikt má takový zájem na kanonickém řešení, že je připraven uzavřít smír i za cenu toho, bratrstvo neuzná klíčové dokumenty Druhého vatikánského koncilu a současnou formu mešní liturgie. Podle tajemníka Bernarda Fellayho, představeného biskupa Kněžského bratrstva sv. Pia X., by odmítnutí tak štědré vatikánské nabídky bylo velkou chybou, uzavírá The Tablet.  

Noemi Holeková je spolupracovnicí Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)