V hodině nábořenství vypráví katechetka o povolání učedníků.

„Petr byl prostý rybář, když ho však Ježíš zavolal, zanechal svého povolání a stal se... - „Policistou!“, vykřikl Jiříček.

„Policistou?“, diví se katechetka, „jak jsi na to přišel?"

„No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli budeš chytat lidi.“