Najväčšou neznámou v prípade odvolania arcibiskupa Bezáka ostávajú dôvody tohto rozhodnutia. Existujú len dve možnosti – buď konár pod sebou podpílil sám nejakým závažným pochybením alebo ho podpílil niekto s vysokým rebríkom a silnou rukou.

trnavská arcibisup Róbert BezákPostoj Svätej stolice je jasný. V januári do Trnavskej arcidiecézy poslala apoštolskú vizitáciu a na základe jej výsledkov požiadala arcibiskupa Róberta Bezáka o odstúpenie. V liste apoštolského nuncia Maria Giordanu sa priamo spomínajú nielen „vážne obvinenia vznesené voči Vašej Excelencii“, ale aj „problémy, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie“. Keď Bezák odmietol odstúpiť, bol odvolaný.

Nezvyčajne rázny postup

Trnavský arcibiskup skončil vo výslužbe nielen nečakane rýchlo, už po troch rokoch na čele arcidiecézy, ale aj po nezvyčajne ráznom postupe, s ktorým sa v katolíckej cirkvi stretáme len vo výnimočných prípadoch.

Vážnosť rozhodnutia Svätej stolice zvýrazňuje príkaz sídliť mimo územia Trnavskej arcidiecézy. V kánone 402 § 1 Kódexu kánonického práva je totiž uvedené, že „biskup, ktorého zrieknutie sa úradu bolo prijaté, ponecháva si titul emeritného biskupa svojej diecézy a ak si to želá môže si podržať miesto pobytu v samej diecéze“. Nasleduje však dodatok - „ak v niektorých prípadoch pre zvláštne okolnosti Apoštolská stolica nerozhodne ináč“. Podľa Svätej stolice v tomto prípade figurujú „zvláštne okolnosti“.

Rozhodnosť krokov Svätej stolice navyše zvýrazňuje skutočnosť, že Bezák nebol „odložený“ elegantným spôsobom, akým by bolo napríklad menovanie za nuncia alebo do nejakého cirkevného úradu v zahraničí, ale odvolaný.

Miesto dôvodov dohady

Kým časť veriacich rozhodnutie pápeža prijala bez ďalších otázok, druhá, nečakane veľká časť ostáva nespokojná. Neprotestuje proti samotnému rozhodnutiu pápeža, ktorý sa na Slovensku – na rozdiel od niektorých iných krajín – vždy tešil významnému rešpektu a podpore, ale proti okolnostiam samotného odvolania. Dôvody odvolania nejakého biskupa Svätá stolica síce nikdy nezverejňuje, ale takmer vždy sú zjavné. Za posledný rok boli okrem Bezáka odvolaní len dvaja biskupi – o finančných špekuláciách v talianskej diecéze Trapani, ktorú viedol biskup Francesco Micciché a názoroch austrálskeho biskupa Williama M. Morrisa na svätenie žien a homosexuálne zväzky sa vedelo viac ako dosť. Keďže o deliktoch arcibiskupa Bezáka sa oficiálne nevie nič, rozmnožujú sa dohady.

Pochybnosti pritom nastolil samotný arcibiskup Bezák. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave neštandardne prečítal oba listy z nunciatúry, ktoré neboli určené na zverejnenie, a doplnil ich veľavravným komentárom. Vyhlásil, že nepozná výsledky apoštolskej vizitácie, ktorej cieľom malo byť len jeho obvinenie, ani dôvody svojho odvolania. S výsledkami vizitácie a dôvodmi odvolania býva dotyčný biskup štandardne oboznamovaný prostredníctvom nuncia alebo osobne vo Vatikáne.

Neprehliadnuteľnou bola aj Bezákova poznámka, či je pápež naozaj dobre informovaný. Po bývalom disidentovi a politikovi Františkovi Mikloškovi, ktorý ako prvý upozornil na pripravované odvolanie, aj samotný arcibiskup zapochyboval o pravdivosti informácií, ktorými disponujú vo Vatikáne. Pre niektorých to bol ďalší dôkaz nedostatočnej synovskej poslušnosti odvolaného arcibiskupa, iní jeho slová vnímali vecnejšie. Pápež je síce najvyššou cirkevnou autoritou, ale aj on je len človek a pri svojich rozhodnutiach sa spolieha na mienku spolupracovníkov, ktorým dôveruje. Pri vyše 3 000 diecézach, v ktorých pôsobí okolo 5 000 biskupov mu iné ani neostáva. Pápežovi spolupracovníci však majú svojich spolupracovníkov a podriadených, tí zasa ďalších a tí ďalších, atď. Informácie k najvyššej inštancii prichádzajú sprostredkovane, nie priamo.

Čo ďalej s Bezákom?

V momentálnej situácii je pre odvolaného arcibiskupa veľkou výhodou, že je rehoľníkom – členom Kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa. Okrem otvorenej podpory mu redemptoristi môžu poskytnúť aj pobyt v niektorom zo zahraničných rehoľných domov. Vyhne sa tak napätej atmosfére na Slovensku. Keďže udalosti posledných dní pravdepodobne ešte viac zvýšia jeho renomé (ak sa teda neobjaví žiadny presvedčivý dôkaz, že si konár podpílil sám), pobytom v zahraničí sa predíde situácii, kedy by mal ako emeritný arcibiskup medzi bežnými veriacimi silnejšie slovo ako biskup v službe.

Dôležitým bude aj to, či sa generálny predstavený redemptoristov Michael Brehl jasne postaví za člena svojej rehole. Jeho prípadné menovanie do dôležitej funkcie v rámci rehole by bolo veľavravné. Ak by samotným redemptoristom bolo nejasné, čo sa vlastne stalo, nápomocným im môže byť arcibiskup Joseph William Tobin, americký arcibiskup, ktorý pôsobí ako sekretár Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (vatikánske ministerstvo pre rehole) a je najvyššie postaveným redemptoristom v Rímskej kúrii.

Psáno pro magazín Christnet.eu.

Autor je odborným asistentem na Katedře žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje s portálem Postoy.sk, deníkem SME, týdeníkem .týždeň a teologickou revue Nové horizonty. Je autorem populárního slovenského blogu o dění v církvi Svetkrestanstva.sk.

Foto: Facebook.com

Související články a zprávy:

Video: Vatikán odvolal trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka
AP: Odvolání slovenského arcibiskupa může ovlivnit kauzy v USA
Slovenské křesťanské komunity a společenství podpořily arcibiskupa Bezáka, píší dopis na nunciuaturu
Wikileaks v současnosti už funguje všude, důvody Bezákova odvolání se dozvíme, míní Mikloško
VIDEO: Stovky věřících vyjádřily v Trnavě Bezákovi podporu: Navždy náš arcibiskup
Šebek: Odvolání biskupa se děje v závažných kriminálních případech nebo ohrožení autority církve
Tomáš Halík: Roma locuta - K odvolání arcibiskupa Bezáka