Působení Róberta Bezáka v trnavské arcidiecézi začal Svatý stolec prověřovat na základě četných stížností slovenských kněží a věřících, uvedla to dnes slovenská apoštolská nunciatura v tiskovém prohlášení, které má vysvětlit postup při odvolání oblíbeného biskupa, konkrétní důvody ale neuvádí. Samotný Bezák se před médii k situaci vyjadřovat nemůže.

Róbert Bezák"Na základě početných podnětů poslaných přímo Svatému stolci kněžími a věřícími ohledně pastorační situace v trnavské arcidiecézi, státní sekretariát Jeho Svatosti pověřil Kongregaci pro klérus připravit apoštolskou vizitaci v této části církve s cílem prozkoumat pravdivost stížností týkajících se biskupa," vysvětluje se v prohlášení zveřejněném na webu tiskové střediska Konference slovenských biskupů (KBS). Prohlášení dále připomíná lednovou vizitaci vedenou litoměřickým biskupem Janem Baxantem i prověření výsledků vizitace členy Kongregace pro klérus, Kongregace pro biskupy a státním sekretářem.

"Kongregace pro biskupy následně obeznámila J. Ex. Mons. Róberta Bezáka s nejdůležitějšími body vzhledem k jeho osobě a jeho pastorační aktivity a požádala ho, aby je zvážil a vyjádřil k nim svoje stanovisko. Mons. Bezák odpověděl na tyto požadavky listem adresovaným Kongregaci pro biskupy. Finální výsledky prověřování spolu se stanoviskem Státního sekretariátu a Kongregace pro klérus byly následně představeny Svatému Otci, aby uskutečnil konečné rozhodnutí. Svatý Otec po pozorném zvážení a modlitbě se rozhodl požádat J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, aby se zřekl pastoračního řízení trnavské arcidiecéze. Před zveřejněním rozhodnutí Svatého Otce prefekt Kongregace pro biskupy na žádost Mons. Bezáka poskytl možnost osobního setkání s ním. Setkání se však neuskutečnilo. Když Mons. Bezák odmítl podat demisi, Svatý Otec ho odvolal z pastoračního řízení arcidiecéze a toto rozhodnutí bylo zveřejněné 2. července 2012."

V textu Svatý stolec vyjadřuje "hlubokou lítost nad skutečností", že Bezák urychlil zveřejnění této zprávy a "tím porušil papežské tajemství." Apoštolská nunciatura dále věřící vyzývá, "aby ochotně a v duchu víry přijali rozhodnutí Svatého Otce."

Pochybnosti zůstávají

„Oficiálně jsme takovýto problém neřešili,“ odpověděl mluvčí KBS Jozef Kováčik deníku Sme na otázku, zda i KBS dostala nějaké nespokojené podněty vůči Bezákovi. Kováčik již dříve připomněl, že ani slovenští biskupové neznají výsledky papežské vizitace, protože jsou tajné.

"Prosil jsem, aby mi řekli, jaké obvinění byla vůči mně vznesena, abych s tím mohl žít, co jsem tak hrozného udělal. Nevím, komu to mohlo vadit," ptal se Bezák minulý týden na nedělní mši. "Když se ode mně vyžaduje demise, abych byl já ten, kdo musí vysvětlovat, proč jsem měl odstoupit, tak jsem řekl, ať to rozhodne ten nejvyšší," řekl tehdy o svém odvolání.

Podle serveru Trnavskyhlas.sk, dnes již emeritní arcibiskup na mši také řekl, že lednová apoštolská vizitace v Trnavě nebyla zaměřená na zjišťování stavu arcidiecéze, kterou řídí nový člověk. Ale byla zaměřená vůči němu z popudu kněží, kterým jeho příchod zkřížil plány a museli ustoupit od svých tužeb a představ. "Postupně jsem zjistil, že to není o tom, udělat analýzu arcidiecéze, ale je to osobní. Všechno to bylo potichu, nikomu nic neprozradit, nepovědět. Takto by měla církev existovat?" ptal se Bezák věřících. "Nakonec nešlo ani o zkoumání, šlo o to, abych byl obviněný. A podle kánonu obviněný nemusí dodržet mlčenlivost, tak vás informuji, jak to s tím Róbertem Bezákem vypadá... Mám se zdržet vyjádření před masmédii, ale vy nejste masmédia, vy jste moji věřící," vysvětlil tehdy, proč se nakonec rozhodl na mši promluvit.

Podle některých médií k odvolání přispěl také spor mezi Bezákem a jeho předchůdcem Jánem Sokolem. Ten se odmítl odstěhovat z Trnavy, jak je to po odchodu arcibiskupa zvykem. Bezák mu to následně vyčítal v ostře laděném dopise.

Politik František Mikloško z KDS, který Bezákovo odvolání jako prvý zveřejnil pro týdeník Týždeň, řekl, že si žádný  důvod odvolání neumí představit. „Pokládám to za vyloučené.“ Bezáka podporují i řadoví věřící. V úterý večer bude na jeho podporu na Hlavnom námestí v Bratislavě koncert.

Foto: Facebook.com