Na jaře 2006 vzniklo v Toužimi díky iniciativě jeho současného předsedy pana Jiřího Schierla občanské sdružení Pod střechou. Jeho prvním cílem byla ochrana a zvelebení památek, obnova a rozvoj turistického ruchu na Toužimsku. Ovšem hned krátce po vzniku sdružení se přihodila událost, která dlouhodobě orientovala jeho práci téměř výhradně jediným směrem. V září téhož roku totiž zloději měděného plechu zničili zastřešení věží a sanktusník vzácného barokního poutního kostela Navštívení Panny Marie v nedalekých Skokách.

Kdysi slavné mariánské poutní místo možná budete znát i díky lidovému rčení našich babiček o „Panence skákavé“. Památka byla náhle ve stavu akutního ohrožení a bez rychlé pomoci by voda a mráz přes zimu vykonaly své zhoubné dílo. Díky Kanonii premonstrátů v Teplé a také díky pomoci Karlovarského kraje a ministerstva kultury se podařilo ještě před prvními přívaly sněhu dokončit alespoň provizorní zastřešení. Díky semináři, uspořádanému občanským sdružením, se také podařilo shromáždit širší kruh příznivců Skoků.

Z následujících jednání bylo zřejmé, že jediná trvalá naděje na záchranu poutního kostela spočívá v úspěšném pokusu o navrácení života do tohoto odlehlého, opuštěného, ale mimořádně krásného místa. Bývalá vesnice kolem kostela už dávno neexistuje a kostel sám dnes stojí v prázdné krajině několik kilometrů od nejbližší osady, nad nepřístupnou hladinou žlutické přehrady. Tak vznikl každoroční projekt Živé Skoky, poprvé realizovaný v roce 2008. Jak z názvu vyplývá, jeho cílem je vrátit do dnešních Skoků alespoň v omezeném rozsahu život. Prvním krokem bylo letní zpřístupnění kostela veřejnosti k modlitbě, meditaci i k prohlídkám, druhým pak cyklus letních koncertů, programově směrovaný k menšinovým žánrům. Ve Skokách jsme tak během posledních let přivítali například Oldřicha Janotu, Dášu Voňkovou, Lenku Dusilovou, Michala Hromka, Vladimíra Mertu, Karla Vepřeka, Jardu Svobodu nebo soubory Geshem, Byzantion. Vrcholem letošní koncertní sezóny bude vystoupení legendárního C&K Vocalu již zítra v pátek 24. srpna od 18:00.

Donedávna zapomenuté Skoky navštěvuje stále více poutníků

Koncerty i zpřístupněný kostel se dnes těší značnému zájmu veřejnosti i médií, jen během července nás letos navštívilo už 1500 poutníků a návštěvníků. Vstupné je dobrovolné a slouží výhradně k podpoře oprav a oživení objektu. Prostředky k realizaci koncertů hledáme proto u nadací a v grantových řízeních, rádi zde chceme poděkovat Karlovarskému kraji, městům Žlutice a Bochov, nadacím Život umělce a Český hudební fond. Organizátoři projektu pracují ovšem výhradně na dobrovolnické bázi, stejně tak i průvodci, kteří během léta kostel zpřístupňují veřejnosti, a to doslova od sklepa až po půdu. Dalším unikátním návazným projektem, realizovaným občanským sdružením, je Skokovská stezka, poutní pěší trasa vedoucí od kláštera v Teplé do Skoků.

Součástí obnovy místa je pochopitelně také obnova jeho duchovního života. Krom dvou tradičních poutí (1. května a první neděle v červenci) se díky vstřícnosti P. Vladimíra Slámečky a P. Josefa Hurta konají další poutní mše během léta i podzimu. 19. srpna se koná pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 9. září pouť k svátku Narození Panny Marie, 7. října pouť k památce Panny Marie Růžencové a 4. listopadu Dušičková pouť. Všechny poutní mše začínají ve 14:00.

Pokud budete chtít Skoky podpořit, učiníte tak určitě svojí návštěvou. Budeme samozřejmě také vděčni za jakoukoliv částku zaslanou na účet 3733058/0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558. Tento účet spravuje Kanonie premonstrátů v Teplé a slouží výhradně ke shromažďování prostředků pro obnovu skokovského kostela. Díky darům snad už brzy bude možné přistoupit k další fázi rekonstrukce zničených věžních střech. Pokud chcete podpořit Skoky pomocnou rukou, kontaktujte prosím naše sdružení e-mailem podstrechou@email.cz, případně na tel. 723 246 041 (p. Jiří Schierl). Uvítáme brigádnickou pomoc při údržbě kostela a jeho okolí, pomoc materiální a v letních měsících příštího roku pak také dobrovolné průvodce.

Pokud se do Skoků vydáte ještě v letošní sezóně, najdete kostel otevřený každodenně od 10 do 18 hodin až do konce srpna a patrně i některé další víkendy v září, podle aktuálních informací na stránkách www.skoky.eu. Na této adrese naleznete také popis cesty do Skoků a informace o Skokovské stezce. Přímý odkaz na dějiny obce a poutního místa Skoky naleznete ZDE.

Těšíme se na Vás!

Foto: Občanské sdružení Pod střechou