S lehkou ironií sobě vlastní reaguje doc. Max Kašparů ve svém článku „Vox populi – Vox Dei“, na Výzvu k neposlušnosti Rakouské iniciativy kněží. Zřejmě v předchozím článku „Poslušnost a svědomí: diskuse v rakouské církvi neutichá“ ho zaujala věta Mons. Helmuta Schüllera (nikoliv „Schillera“) -  „Opravdové nebezpečí rozkolu v církvi podle něj tkví v tom, že biskupové a papež se svými názory čím dál více vzdalují většině laické církve“ („He said the real danger to the unity of the church is in the way the bishops and the pope continue to separate themselves from the views of the majority of the laity.”), pocházející z článku „Austrian priest: Dissent reflects church leaders' lack of answerability”.

K tomuto postřehu připojuje názor studentky teologie v Německu, která v jejich vzájemné debatě kritizovala pojem hříchu, jak ho známe. Doc. Kašparů zase s vtipem sobě vlastním říká: „Řešení je nasnadě – zrušme pojem hřích! Všichni budou moci všechno. Soužití homosexuálních párů, potraty, konkubináty, euthanasie, sexuální promiskuita, hodnotový relativismus, životní styl podle chuti…. Biskupové možná časem pochopí, že hlas lidu je hlasem Božím.“

Nevím, zdali si mohu dovolit domyslet podle mého názoru chybějící závěr článku. Autor pravděpodobně chce poukázat na to, že to nejsou biskupové a papež, kteří se vzdalují laikům, ale že to jsou laici, kteří se vzdalují biskupům a papeži. Zmínka o diskuzi o hříchu pak sugeruje domněnku, že jedním z hlavních důvodů je nedostatečná vnímavost laiků nejen vůči pojmu hříchu a jeho obsahům, ale především vůči učitelskému úřadu.

V článku mi však není jasná souvislost mezi Výzvou k neposlušnosti a diskuzí o pojetí hříchu. Autorem naznačené spojení podsouvá, že se jedná o problém převážně německého jazykového prostoru, že je to problém německé teologie s jejími (zřejmě) zavádějícími diskuzemi o pojetí hříchu. Toto propojení je však značně umělé a bez důkazu.

Celá diskuze o poslušnosti nebo neposlušnosti, která se uvnitř (nejen) rakouské církve vede, se nedá zlehčit názorem jedné studentky teologie. Na to jsou témata, se kterými Iniciativa přichází, příliš závažná a máme-li být vědecky poctiví, musíme se zabývat i jimi.

Autor na začátku článku varuje před zjednodušujícími řešeními. Mrzí mě, že s jedním takovým přichází. Poukázal na mnoho témat. Koncepcí článku jim však vzal jejich vlastní obsah.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.