Proč se dnes věnovat seniorům? Dnes jsou v popředí zdraví, mladí a perspektivní lidé. V pozadí pak stojí ti, kteří prožili život čestně a poctivě, s velkými životními zkušenostmi. V dnešní době jako by si lidé nechtěli brát z jejich života příklad. Jsou jim lhostejní a nezajímají je, stávají se přítěží, překážejí ve vlaku, v tramvaji. Přesto staří sledují dění a přejí úspěchy dnešní společnosti a trápí je, když jsou ve společnosti zápory. Přejí si, aby se svět prodíral dál k tomu lepšímu a vyššímu. A tak si zaslouží náš zájem a podporu. Proto tu máme Diecézní centrum pro seniory, aby toto zdůraznilo lidem všech věkových kategorií a seniorům dalo chuť do života, protože si vážíme hodnot, které oni vytvořili, a protože nám to velí naše křesťanské učení - ujímat se chudých, starých, nemocných, opuštěných. Někdy je zapotřebí jim nahradit i rodinu, když jsou opuštění. K tomu jim napomáhají i společenství seniorů ve farnostech nebo domovech pro seniory.

Jednou z možností, jak se chopit této příležitosti nebo ji prohloubit, je přijmout pozvání do Hradce Králové na celostátní setkání animátorů seniorů, které se uskuteční 25. a 26. října. Na této akci se sejdou lidé, kteří toto vyznávají a chtějí seniorům pomoci, když sami okusili stáří a stávají se animátory – „životabudiči“ u lidí, kteří ztratili chuť do života. Vítaní jsou i lidé mladší, jejichž péče svědčí ještě více o jejich vztahu k potřebným lidem, za což jsou staří vděčni. Tím je naplněno Kristovo evangelium.

P. Jan Rybář SJ je jedním z přednášejících celostátního setkání animátorů seniorů 2012

Kontakt na organizátory:

Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 063 661, 737 215 328 nebo 734 435 368, email: animatori@bihk.cz. Informace a online přihláška jsou k dispozici na webu: www.animatori.cz  

Hlásit se je možné až do 22. 10.!