Prezidentská anketa I: Významní čeští teologové

Karel Schwarzenberg nebo Miloš Zeman?
Autor: Karelschwarzenberg.cz, Wikipedia.org

Václav Malý, světící biskup pražský

1. Budu volit Karla Schwarzenberga.

2. Není demagog, neslibuje nesplnitelné, má mezinárodní respekt, je otevřený vůči Evropě, podporuje lidská práva v problematických zemích, má pochopení pro poslání křesťanských církví.


Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, předseda Ekumenické rady církví v ČR

Každého ze zbývajících dvou kandidátů si umím představit na postu prezidenta republiky. Své rozhodování však řídím také tím, co bych u budoucího představitele státu rád viděl, asi proto, že mi to poslední léta chybělo.

Dobrý budoucí český prezident by měl být člověk,

1) kterému je vlastní nadhled vůči sobě samému,

2) který si cosi skrytého nehojí tím, že se musí prosazovat za každou cenu a neustále se chovat jako ten, kdo vzdělává nedoučené,

3) kdo nebude potřebovat usilovat o kariéru za každou cenu, zvlášť ne tak, že by se potřeboval vlichocovat,

4) kdo bude umět svému národu sdělovat, proč my potřebujeme Evropu a svět a proč Evropa a svět mohou dobře existovat i bez nás,

5) kdo bude v cizině přijímán a vážen a kdo bude dobře dělat nám všem jméno,

6) kdo po vzrušené první přímé volbě bude umět spojovat, sjednocovat.

Z toho všeho mi vychází, že dám svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi, a k jeho osobě ještě přidávám:

1) on je pro mě autentičtějším ve vztahu k základním hodnotám života než jeho protikandidát, nehledě na to, že také jako autentičtější křesťan je mi bližší;

2) právě proto, že žil delší dobu v cizině, získal zvláštní pochopení pro naši malost vnější i vnitřní a dovede dobře dávkovat impulsy pro růst naší hrdosti;

3) jeho styl humoru není laciný a podbízivý, ale moudrý a mně bližší.

(Redakčně kráceno)


Tomáš Halik, kněz a profesor Univerzity Karlovy

Politiků máme mnoho - v Karlu Schwarzenbergovi však ctím kvality a zkušenosti státníka. Vládám, v nichž byli oba kandidáti, i lidem, kteří stáli vedle nich (za jedním Kalousek, za druhým Šlouf), můžeme mnoho vytýkat, ty však nevolíme. Rozhodujeme se také nikoliv mezi pravicí a levicí, nýbrž mezi dvěma velmi rozdílnými osobnostmi, dvěma různými politickými kulturami a styly vystupování zcela odlišných kvalit. Karel Schwarzenberg vybudoval za Havla noblesní prezidentskou kancelář, Klaus do ní uvedl Jakla s Hájkem. Pražský Hrad a česká společnost si nyní zaslouží mít v čele gentlemana.         

(Delší prohlášení Tomáše Halíka najdete zde)


Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty UK. Bývalý prezident světové Studiorum Novi Testamentum Societas

Volit budu Karla Schwarzenberga. Několikrá jsem s ním mluvil a vím, že je to člověk upřímný a neúplatný. Není spojen s žádnými pochybnými osobami, které stály v pozadí české politiky za časů opoziční smlouvy.


Max Kašparů, trvalý jáhen, teolog, psychiatr, pedagog, spisovatel

Miloš Zeman i pan kníže mají smysl pro humor. To se mi líbí. Pokud bude na Hradčanech Karel, povane odtud humor elagantní. Pokud tam bude Miloš, půjde o produkci žertíků a la nádražní knajpa. Protože dávám přednost noblesnímu veselí, volím Karla.

Mimo to je volba Zemana pokračováním politiky Václava Klause! Oba výtečníci byli vyšlechtěni v jedné plemenářské stanici, liší se jen barvou srsti. Kdo byl tedy spokojený až do dneška s Klausem, bude volit Miloše. Kdo už chce konečně změnu, volí Karla. Já taky.


Pavel Černý, kazatel Církve bratrské v Praze 1. Bývalý dlouholetý předseda Rady Církve bratrské a předseda a místopředseda Ekumenické rady církví v ČR

Prezidentská funkce v ČR má od dob Masarykových vysoký kredit, pokud pomineme dobu totality.

Prezident má být tím, kdo je ochoten zastat se neprávem pronásledovaných a kdo dovede v pravou chvíli promluvit pravdivé slovo. Přeji si prezidenta, který bude symbolem čestnosti, neúplatnosti, poctivosti a spravedlnosti. Je jasné, že nemáme na kandidátce bezhříšného anděla. Ani jeden z našich dvou kandidátů není dokonalý a na obou je vidět řada nedostatků.

Druhé kolo voleb je zde ale proto, abychom v dané konstelaci dali prioritu tomu, kdo více ztělesňuje symboliku a důstojnost prezidentského úřadu. Pro mě to nemůže být člověk, který kdysi jako premiér podrážel i své spolupracovníky, pomlouval, zesměšňoval dryáčnickým způsobem druhé a byl znám svou neomaleností a sklonem k alkoholu.

V dané chvíli je pro mě přijatelnější ten, kdo se za totality snažil ze zahraničí pomáhat perzekuovaným lidem, kdo dovede jednat slušně a poctivě a nesnaží se své protivníky zadupat do země. Ano, tento kandidát se snaží říkat pravdu, respektovat lidi jiných názorů. Během let své práce ve vedení české ekumény jsem mohl zblízka poznat oba kandidáty.

V této situaci je pro mě volba jasná. Aniž bych byl příznivcem aristokracie, která je jistým reliktem minulosti, moje volba vysoko preferuje knížete. Naproti tomu ten, kdo je ochoten hledat přízeň komunistů a řídí se průzkumy veřejného mínění, je pro mě jako kandidát na prezidenta nepřijatelný.


Alexandr Flek, překladatel Bible21 (100 tisíc prodaných výtisků), protestantský teolog

„Já a můj dům“ chodíme volit vždycky – považujeme to za svou povinnost. V nadcházejícících volbách nebudeme vybírat „absolutní dobro“, ani „menší zlo“. Stačilo by nám celkem malé dobro: mít prezidenta, který se nechvástá; který nevykládá vtípky o znásilňování; který nebyl pravomocně odsouzen za pomluvu; který neoznačuje spoluobčany za debily, idioty, žumpu, hnůj či póvl. Proto dáme přednost kandidátovi, který sám sebe považuje za „mizerného křesťana“, před tím, který říká: „jsem tolerantní ateista“.

Karla Schwarzenberga jsem osobně poznal před třemi lety, když se s námi účastnil veřejného čtení Bible na pražském Jungmannově náměstí. Tehdy mi vyprávěl, jak každý den čte svoji „kraličku“ (Bibli kralickou, pozn.red.). Docela se rozohnil: „Bibli potřebujeme jako sůl! Nechápu, proč to u nás lidi nečtou.“ Od té doby jsem ho sledoval docela zblízka.

A na základě této zkušenosti s Karlem Schwarzenbergem si říkám: Kéž bychom takto „mizerných křesťanů“ měli v naší zemi více... A kéž bychom někoho takového měli za prezidenta. Před deseti lety se jím mohl stát prof. Jan Sokol. Tenkrát jsme do toho ale ještě nesměli mluvit.

Teď můžeme. Zvolme si prezidenta, za kterého se nebudeme stydět.


Dr. Petr Živný, psycholog-psychoterapeut, římskokatolický kněz působící v Itálii

Vážím si Tě Karle, protože: jsi občanem světa a současně vlastencem, neodplácíš zlo zlem, netoužíš po moci ani majetku, neděláš rozdíly mezi lidmi, vyznáváš veřejně svoji víru v Ježíše Krista, máš smysl pro inteligentní humor, rozumíš mladým lidem, aktivně pomáháš seniorům, chceš, aby se naše vlast dostala z bahna hulváctví a korupce i z izolace politické, ekonomické, vědecké, kulturní a opět byla srdcem Evropy v duchu našeho velkého Karla IV.

 

Prof. Dr. P. Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a bývalý ministr školství v první vládě premiéra Václava Klause

V druhém kole prezidentských voleb je položena trochu jiná otázka než v prvém. Nejde již jen o výběr vhodného kandidáta, ale o zásadní rozhodnutí o dalším směřování naší společnosti. Nečekaný úspěch Karla Schwarzenberga byl způsoben vystoupením studentů středních a vysokých škol, kteří dali najevo svou nespokojenost se současně platným způsobem politického vedení státu. Odmítají zkorumpované jednání, aféry, skandály, pomluvy, korupci, nezájem o skutečné problémy a o běžné lidi. Budoucnost vidí ve zdravém rozumu a potřebném neosobním nadhledu.

Naše společnost po více než 20 letech vývoje stojí ve významné společenské a mravní krizi. Zdravý chod státu je podvázán tím, že demokracie, ve které jsme se nenaučili žít, je podrývána zneužíváním pro osobní prospěch. Zájmy celku společnosti jsou opomíjeny a narůstá vliv nátlakových uskupení, která mezi sebou bojují. Ve zmatku už snad ani většina politiků neví, co kdo opravdu chce, a zápasí každý s každým.

Z toho mně vyšlo, že mám a musím podpořit tento mladý hlas naší země... Budu tedy volit kandidáta studentů Karla Schwarzenberga. (Redakčně zkráceno - celé prohlášení)

Zítra přinese Christnet.eu anketu mezi významnými křesťanskými a sympatizujicími osobnostmi.