Nemilosrdný prezident

Panoramatický pohled na Pražský hrad
Autor: Wikipedia.org / Stefan Bauer / Creative Commons

V den své prezidentské inaugurace pronesl Miloš Zeman tři projevy. Nejvíce pozornosti sklidil projev první, v němž se ohradil proti tzv. „ostrovům negativní deviace“. Potlesk zazněl, když mezi ně zařadil většinu českých médií. Nelze se divit novinářům a komentátorům, když z pozice potrefené husy právě na tuhle pasáž reagovali nejsilněji. Následkem kejhání však zůstal opomenut jeden mnohem závažnější Zemanův výrok. U Masarykovy sochy ve svém třetím projevu prezident prohlásil, že se za svou osobu vzdá výsady udělovat milosti a amnestie. Polemika se spornou Klausovou novoroční amnestií je zřejmá. Svůj populismus Zeman zabalil do řečí o republikánství a o potřebě odstranit z ústavy „zbytečné monarchistické prvky“. Zcela pominul rozdíl mezi vyhlášením amnestie, která je plošná, a mezi udělením milosti, jež je cílené. Bezejmenné amnestie jsou problematické, avšak jmenovité milosti jsou celkem průkazné. Demokratické ústavy záměrně poskytují hlavám státu právo udílet milost jednotlivcům, poněvadž výkon spravedlnosti v ojedinělých případech život soukromý i společenský destruuje, namísto aby jej chránil. Miloš Zeman ve své podbízivosti vyhlásil, že u něj není místo pro slitování.

V neděli po prezidentově nástupu vysílala Česká televize film Václav o slaboduchém muži, který je pro své okolí přítěží a který se ocitne ve vězení. Násilná újma, způsobená Václavovi spoluvězněm, však zdaleka předčí všechny škody, které Václav dříve napáchal venku. Díky prezidentské milosti se Václav dostane na svobodu. Miloš Zeman by ho ve vězení nemilosrdně nechal trčet dál. Holá spravedlnost spoustu složitých situací nevyřeší, důstojné místo vedle spravedlnosti patří milosti. Ústava to ví, prezident nikoliv.

Zemanovy útoky vůči novinářům jsou otravné, ale vcelku bezmocné. Jak jim může uškodit? Nadávat jim, pomlouvat je, neposkytovat rozhovory, možná se odváží i nějaké soudní pře. Tam se ale můžeme nadít spravedlivého rozsudku. Takže žádný vážný problém. Naopak vyloženě škodlivý je Zemanův příslib, že nebude udílet milosti. Hned první den v úřadě oznámil, že za jeho prezidentování tento stát ve svých procedurách nebude znát milosrdenství. Jak smutné. Jak smutné pro ty, kdo čekají na milost, protože v jejich případě právo ubližuje mnohem více než případné omilostnění.

Přeji Miloši Zemanovi, aby nedodržel svůj nesmyslný slib o milostech. K odstranění monarchistických výsad hlavy státu přispěje více, když zabrání rozmařilému vyvěšování svých podobizen ve školách a v úřadech.

Autor je evangelický duchovní, články v rubrice Areopag vyjadují osobní názory autora