Obvinění vladyky Kryštofa jsou účelová, tvrdí věřící a žádají jeho návrat

Vladyka Kryštof, občanským jménem doc. ThDr. Radim Pulec, PhD.
Autor: Wikipedia.org / Creative Commons

Necelý týden poté, co nejvyšší zástupce pravoslavné církve v Česku metropolita Kryštof rezignoval na svou funkci, stáhla žena, která na něj podala obvinění, svoji stížnost. A v dopise, který má magazín Christnet.eu k dispozici, píše, že byla podvedena skupinou lidí uvnitř církve, která s její stížností záměrně manipulovala. Mnozí pravoslavní věřící tak mají pocit, že byl vladyka Kryštof obětí cílené kampaně, jejímž cílem bylo sesadit ho z funkce. Sepsali proto petici, požadující jeho návrat do všech funkcí. Sám vladyka dal již dříve obvinění vůči své osobě do souvislosti s tím, že část duchovních nesouhlasila s jeho plánem využít prostředky získané z majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi výhradně na dobročinné projekty.

"Prohlašuji, že s metropolitou vladykou Kryštofem jsem měla pouze blízký duchovní vztah, v žádném případě vztah intimní, tak jak bylo prezentováno," stojí v notářsky ověřeném dopise Xenie Rapcunové ze 17. dubna adresovaném Posvátnému synodu pravoslavné církve. Svoji kanonickou stížnost, ve které obvinila metropolitu Kryštofa ze sexuálních útoků na svoji osobu, Rapcunová podala letos 8. března. Na začátku dubna na kauzu upozornila v reportáži TV Nova a o den později synod arcibiskupa Kryštofa vyzval, aby své jméno očistil. Duchovní na synodu čelil obviněním, že měl několik manželek a dětí a právě s Rapcunovou, ženou jednoho z farářů, měl vést milenecký vztah sedm let. 12. dubna Kryštof dobrovolně rezignoval na své funkce, jak uvedl "z důvodu zachování pokoje a míru v Církvi" s tím, že připravuje právní kroky k očištění svého jména.

"Nikdo nikdy neslyšel další jména žen ani dětí, kterých by se obvinění měla týkat," říká autor petice za návrat vladyky Kryštofa zpět do funkcí, vysokoškolský pedagog Vojtěch Merunka. A poukazuje na to, že pokud jsou tato obvinění reálná, měl by synod jména ostatních žen a dětí zveřejnit. A to není jediná nesrovnalost, která situaci provází. R. totiž v dopise obviňuje vladyku Simeona, že to byl právě on, kdo jí navrhl, aby tuto stížnost na Kryštofa podala.

Obvinění vladyky Kryštofa jsou účelová, tvrdí věřící a žádají jeho návrat

První část dopisu Xenie Rapcunové synodu ze 17. dubna 2013
Autor: Christnet.cz

"Nadějí bylo moje setkání s Vladykou Simeonem, který mi pomohl radou, ... abych na metropolitu Kryštofa podala stížnost. V té, aby měla váhu, musím uvést, že jsem milenka. Toto ... bude v době, kdy se kolem něj tyto pomluvy šíří, a oni tuto situaci delší dobu sledují s tím, že jak mi uvedl, že má dokonce již několik nemanželských dětí, anebo v této situaci zůstanu sama a církev mně nemůže pomoci." Rapcunová dále píše, že ji Simeon doporučil duchovního Evžena Freimanna, který jí měl pomoci stížnost sepsat.

Synod zpětpřevzetí ignoruje

O dva dny později arcibiskup Simeon sice vydal prohlášení a označil přiznání Rapcunové za "velikou úlevou pro celou Pravoslavnou církev a zvláště pro náš Posvátný synod", jenže eparchální rada církve, která se konala 21. dubna, se tímto odvoláním nezabývala. V prohlášení rada pouze upozornila, že "jménem církve nemohou hovořit emeritní biskupové, tedy ani biskup Tichon a arcibiskup Kryštof" a situací se hodlá zabývat až po skončení pravoslavných velikonočních svátků a odeznění cyrilometodějských oslav. 

"Žádala jsem Posvátný synod, aby se k této situaci nejen vyjádřil, ale zároveň učinil taková opatření, která zabrání šíření mylné interpretace této stížnosti. Doposud tak neučinil, ba naopak, nezbavím se dojmu, že toto zpětpřevzetí doposud plně ignoruje," napsala v dalším dopise synodu den poté Rapcunová A ani více jak čtrnáct dní poté na dopisy nikdo nereagoval. "Na obsahu určitě trvám i nadále," napsala Rapcunová v odpovědi pro Christnet.eu.

Merunka: Je možné, že od samého počátku kauzy někteří členové synodu věděli o nepravdivosti obvinění

Merunka upozorňuje, že zatímco s projednáním stažení stížnosti vedení církve otálí, v jiné oblasti je velmi aktivní. Ve čtvrtek 18. dubna totiž jmenovalo správcem pražské eparchie archimandritu Marka Krupicu. Ten provedl personální změny a zrušil všechny plné moci a zrušil podpisová práva udělená emeritním metropolitou Kryštofem. Krupica tento krok odůvodnil tím, že nebyla vedena evidence udělených plných mocí.

Hned poté, co rada vladyku Kryštofa zbavila funkcí, začali jednotliví věřící psát dopisy odmítající obvinění, na které ovšem vedení pražské eparchie odmítlo reagovat, říká Merunka. "Proto jsem založili petici, takže naše petice je vlastně reakcí na odmítnutí těch prvních spontánních reakcí. V elektronické podobě a písemné máme dohromady zhruba 2600 podpisů," doplňuje s tím, že současné vedení pražské eparchie zpochybňuje právo věřících na petici a tvrdí, že je nekanonická. "Naopak členové petičního výboru se domnívají, že podle zveřejněných důkazů je možné, že od samého počátku kauzy někteří členové synodu věděli o nepravdivosti obvinění na vladyku Kryštofa a tím pádem by bylo přijetí vladykovy abdikace synodem účelové a nekanonické," říká hlavní organizátor petice.

Situace nadále církev rozděluje, v pátek by eparchiální rada měla vybrat kandidáty, kteří budou moct kandidovat na funkci metropolity, mezi navrženými kandidáty je i arcibiskup Kryštof. Merunka se však obává, že by mohlo dojít k jeho vyřazení z listiny kandidátů, protože podle některých hlasů v církvi nesmí arcibiskup kandidovat, protože dobrovolně z funkce odstoupil. Naopak ruský diakon Andrej Kuraev na svém blogu napsal, že možnost návratu vladyky Kryštofa by se mohla stát na základě precedentu s případem rumunského vladyky Teoktista z roku 1990, který rovněž po obvinění ze spolupráce s komunistickým diktátorem Ceausescem rezignoval, ale poté, co obvinění vyvrátil, se do čela církve vrátil.

Podle informací našeho magazínu by se synod, který zvolí nového metropolitu, měl konat 13. května v Olomouci.

O vyjádření jsme požádali i arcibiskupa Simeona, ten však zatím na situaci nereagoval.