Kniha Čestně o Bohu před 50 lety otřásla představou „Boha na obláčku“

Obálka knihy Čestně o Bohu - debata
Autor: ebay.co.uk

Nestává se často, že by lidé stáli fronty na knihu teologických úvah z pera anglikánského biskupa. A ještě neobvyklejší je, aby se po ní sháněl i ministerský předseda a dostalo se mu odpovědi, že je vyprodána a musí čekat na dotisk. Jenomže přesně před půlstoletím, na jaře roku 1963, se tato neuvěřitelná věc stala, píše na svém webu BBC. V Británii tehdy vyšla kniha Čestně o Bohu a způsobila okamžitou senzaci. Netrvalo dlouho, a prodal se první milion výtisků, a záhy byla přeložena do sedmnácti jazyků. V češtině se objevila s jistým zpožděním v roce 1969, ale již dříve kolovala v samizdatu. 

Jejím autorem byl tehdy 44letý anglikánský biskup John A. T. Robinson z Woolwiche, východní čtvrti Londýna, která se nachází nedaleko známější čtvrti Greenwich. Narodil se v roce 1919 v Canterbury a teologii studoval v Cambridgi. Rád vstupoval do veřejných společenských debat, a nebyly mu cizí kontroverze. První senzaci způsobil několik let před vydáním svého bestselleru, když začal osobně docházet na soud se spisovatelem Davidem Herbertem Lawrencem, kterého pohnali před tribunál kvůli obscénnostem v románu Milenec Lady Chatterleyové. Kniha z roku 1928 byla poprvé vydána v Británii v necenzurované verzi až v roce 1960, a ihned způsobila skandál. Autora se zastávala řada osobností s poukazem, že silně erotický až pornografický text má nesporné umělecké kvality. Soudce v říjnu 1960 spisovatele nakonec osvobodil a ještě sklidil posměch za svou odtrženost od reality. V závěrečné řeči se totiž otázal, zda by slušný Angličan či Angličanka mohli dát knihu s dobrým svědomím svému polovzdělanému služebnictvu ke čtení.  

Také biskup Robinson si zaprovokoval, když ve svém příspěvku v průběhu soudu označil sexuální akt za ekvivalent „svatého přijímání“ mezi dvěma lidskými bytostmi. Podle BBC není pochyb, že jeho role v soudním přelíčení přispěla k popularitě knihy, která mimochodem volala po etické revoluci a hájila právo na rozvod citově vychladlého manželství. Pro konzervativce všech táborů se stal J. A. T. Robinson nepřítelem. To však nebylo to hlavní, čím své čtenáře oslovil. Vydání knihy Čestně o Bohu totiž doprovodil slavný článek v nedělníku Observer s památným titulkem Pryč s našimi představami o Bohu. Na řadu tradičních církevníků to mělo mimořádně osvobodivý dopad. 

Profesorka Sarah Coakleyová z Cambridge vzpomíná, jak kvůli knize opustila teologický seminář. „Robinson byl skvělý pedagog. Nutil nás myslet, stále znovu se ptal po tom, co víra znamená v dnešní době,“ vzpomíná. Dokonce americký evangelikální pastor Rob Bell, v jehož megakostele zasedne každou neděli několik tisíc lidí, vzpomíná, jak obrovský vliv na něj kniha měla. Také on je s Robinsonem přesvědčen, že řeč o Bohu se musí daleko více blížit naší každodenní zkušenosti. 

Woolwichský biskup ve své knize shrnul debatu, která probíhala především mezi protestantskými teology od 20. let minulého století, ale kulminovala zejména ve 40. letech a po válce. Podle ní bylo načase rozejít se s představou trojspochoďového světa – nebe, země, peklo –, která koření v mytologických představách starověku. Robinson s odvoláním na věhlasné teology Dietricha Bonhoeffera a Rudolfa Bultmanna vzkázal křesťanskému světu, že představa Hospodina na výsostech je nadále neudržitelná. „Boha je třeba hledat jinde, v základu bytí, v normální lidské existenci,“ shrnuje teologická východiska knihy BBC. Podobně ani Ježíš není pro Robinsona ten, který zachránil lidstvo před hněvem rozlíceného Boha, nýbrž někým, který učí člověka proměňující síle lásky. 

Tomuto proudu myšlení se začalo říkat demytologizace, a Robinson se stal jeho nadšeným stoupencem. Šlo mu o to, jak sdělit obsah křesťanství lidem, kteří nebyli nijak poznamenáni křesťanským jazykem a výchovou. Filosoficky měl tento směr blízko k existencialismu a americkému teologovi německého původu Paulu Tillichovi. Ten Boha nechtěl nalézat na výšinách, ale v hlubině, v tom nejpodstatnějším, co udržuje kosmos tváří v tvář silám chaosu a zániku. 

Robinson a jeho generace pocítili v 60. letech měnící se společenskou atmosféru a dospěli k názoru, že náboženství se musí změnit. „Jeho apel trvá i dnes, kdy ateisté označují Bibli za snůšku mýtů a pověstí a věřící jim odpovídají rozhořčenou apologetikou,“ píše BBC. Je pochopitelné, že Robinson měl mezi křesťanskými konzervativci řadu kritiků i otevřených nepřátel. Když však v roce 1983 umíral v pouhých čtyřiašedesáti letech velmi statečně a stoicky na rakovinu, řada z bývalých odpůrců mu vyjadřovala podporu a svým způsobem ho vzala na milost. 

Otázkou však je, nakolik byl Robinsonův impuls úspěšný dlouhodobě, protože lidé dnes rozhodně nežijí v demytologizovaném světě, píše BBC. Vzhledem k popularitě Tolkienovy trilogie Pán prstenů a dalších alternativních pohledů na existenci to dokonce vypadá, že mýtů od 60. let spíše přibylo, míní server. Návštěvnost kostelů se sice dramaticky propadla, ale víra v duchovní síly či objekty například v Británii neustupuje. Jedenačtyřicet procent respondentů tam v nedávném rozsáhlém průzkumu uvedlo, že věří v anděly, 53 procent v posmrtný život a 70 procent v existenci duše. Návštěvnost bohoslužeb za těmito čísly zaostává řádově o celé desítky procent. 

„Stačí kdekoli v ateistické západní Evropě zapátrat v knihkupectví po oddělení duchovní literatury. Zaprvé, určitě ho tam naleznete, a za druhé, bude určitě větší než regály s historickou nebo životopisnou literaturou,“ připomíná BBC. A to nemluvíme o obrovském zájmu společnosti o zcela nenáboženské meditace, novopohanské rituály na keltských nalezištích či šamanské kruhové tance a další novinky. Programově nespirituální člověk bez jakéhokoli přesahu své existence působí dnes na Západě jako podivín, možná dokonce jako vetřelec. Ostatně i moderní věda vrací starému dobrému materialistickému světu jeho kouzlo, záhadný rozměr a mytologický přesah. V pořadech BBC mluví špičkoví fyzikové o kosmické smrti a znovuzrození jako o klíči k majestátu vesmíru. I když jde především o záležitost jazyka, protože vesmír nemůže umírat, jelikož nikdy nežil, přesto je v těchto vyjádřeních patrný návrat k transcendentnímu výrazivu náboženství. Prostě umí lépe popisovat složitosti života. 

Padesát let po vydání knihy Čestně o Bohu je na tom špatně především instituční církev, jejíž jazyk i praxe nerezonují s potřebami lidí. Což je škoda, protože jednotlivé tradice obsahují velké množství hlubokých pohledů do lidské existence, a dokážou přibrzdit duchovní experimenty typu New Age. „Člověk je tvor, který se nikdy nevzdá spirituálních experimentů a hledání. Naše existence je nám málo, kdyby mělo zůstat jenom na ní. Chceme víc, a žádný skeptik nám tuto touhu nikdy zcela nevyvrátí,“ končí článek BBC

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus (http://www.rozhlas.cz/plus/portal/)