Je dobré, když kardinálové Duka, Vlk či biskup Malý nastavují zrcadlo dění na Slovensku

Arcibiskup Róbert Bezák
Autor: Abu.sk / Trnavská arcidiecéze

Uplynul rok od odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka, ale přesto není oficiálně jasné proč. Je alespoň díky neoficiálním zprávám jasnější, proč musel odstoupit?

Skloňovalo se více důvodů, ty nejzávažnější hovořily o různých morálních pochybeních. Přesto, že na ně Bezákovi kritici kladli důraz a že je prověřovali zkušení novináři, kteří jsou věřící a znají vnitrocírkevní prostředí, ani jeden z nich nebyl potvrzen. Naopak, kardinál Duka pro váš portál přímo řekl, že Bezák nebyl odvolaný na základě nějakého morálního deliktu, ale že celá kauza vypovídá o slovenské politicko-církevně-náboženské situaci. Tato slova jsou velmi zásadní a výmluvná.

Myslíte, že papež František by mohl jeho případ přehodnotit? Z více stran je slyšet, že o případu ví...

Samozřejmě, Bezákův případ může být revidovaný. I když papežové nemění rozhodnutí svých předchůdců velmi často. František však ukázal chuť měnit věci, které nefungují, přičemž o dění v církvi nechce vědět jen zprostředkovaně přes úřady římské kurie anebo nunciatury, ale podle možností přímo. Nedávno měl s papežem o Bezákově případu hovořit kardinál Duka, seznámit se měl i s peticí, kterou podepsalo 15 000 lidí, takže je zjevné, že se cosi děje.    

V srpnu skončí emeritnímu trnavskému arcibiskupovi tzv. sabatický rok, co ho čeká  potom?

Ideální by bylo, kdyby byl Bezák zařazený do normálního církevního života co nejdříve, ještě před skončením sabatického roku. Jako človek, který sloužil církvi už za totality a i v pozici církevního hodnostáře dokázal přinášet evangelium do „existenciálních periferií“, o kterých hovoří papež František, nemůže zůstat jen tak pohozený na ulici. Dobrá vůle je však potřebná na obou stranách.

Bezákův návrat do Trnavy je asi vyloučen, mohl by ale působit v zahraničí, například v Česku? Kdo by mu musel takové místo nabídnout?

V poslední době se velmi hovoří o pozici apoštolského nuncia, která je spjatá s arcibiskupským úřadem, který už Bezák má. O jeho dalším působení však musí rozhodnout papež a následně ho informovat, ať už osobně anebo přes nuncia na Slovensku.

Situace od začátku budí značné emoce, jak případ změnil slovenskou katolickou církev? Světící pražský biskup Václav Malý například otevřeně v rozhovoru pro Českou televizi řekl: "Hlavně to rozdělilo slovenskou společnost a slovenskou církev. Ty důsledky nejsou dobré."

Je dobré, že kardinálové Duka, Vlk či biskup Malý nastavují zrcadlo dění na Slovensku. Situaci u nás znají a zároveň od ní mají potřebný odstup.

Kauza Bezák zakývala slovenskou církví tak silně, jak to nikdo nečekal. U mnohých věřících vyvolala potřebu ptát se a projevovat svůj názor. Lidé se stali vnímavější k tomu, co se v církvi děje, kdo jak koná, jaká rozhodnutí se přijímají. Kromě mnoha vnitřních zranění a zklamání je zde stále mnoho nedořečeného...

Co by podle Vás celou situaci nejlépe zklidnilo?

Papež František často hovoří o vzájemné otevřenosti, milosrdenství a pokoře. To je recept pro všechny aktéry kauzy. K chybám došlo na obou stranách. I když konstitutivním prvkem církve je jednota, neměl by se budovat její falešný obraz. Nezbytná je i spravedlnost. Odpovědnost by měla být vyvozena vůči všem, kteří úmyslně selhali bez ohledu na to, kde v celém případě stojí.

Imrich Gazda je odborným asistentem na Katedře žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje s portálem Postoy.sk, deníkem SME, týdeníkem .týždeň, teologickou revue Nové horizonty a řadou dalších médií na Slovensku i v zahraničí. Je autorem populárního blogu o dění v církvi Svetkrestanstva.sk.